Avastin a senioři

Bevacizumab je jedním z prvních biologik, které byla standardně zařazeny do léčby karcinomu kolorekta i celé řady jiných nádorů. Často kladenou otázkou je vhodnost této léčby pro nemocné vyšších věkových skupin, protože právě nemocní nad 65 let tvoří dvě třetiny postižených tímto onemocněním. Jak vyplývá z přiložených údajů, vedlejší účinky bevacizumabu zřejmě nejsou závislé na věku nemocného a bevacizumab v kombinaci s chemoterapií je plně účinný u všech věkových skupin.

Související články

Informační dálnice v sobě skrývá obrovské množství dat, často skrytých v různých zákoutích, kam ani vyhledávače nenahlédnou.

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.