Avastin na kongresu WCGIC Barcelona 2009

Komentář MUDr. Jířího Tomáška k přednáškám na WCGIC 2009 v Barceloně a prezentace MUDr. Bahníkové.

Komentář MUDr. Jiřího Tomáška:

Komentář k přednáškám Jiří Tomášek, Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno (PDF, velikost 0.2 MB)

Avastin na kongresu WCGIC Barcelona 2009 - M. Bahníková, Roche

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 0,9 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 2,5 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 1,6 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 1,1 MB)

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.