Bevacizumab a resekce metastáz

Nemocní s metastazujícím kolorektálním karcinomem nemají ve většině případů naději na trvalé vyléčení. Výjimkou jsou nemocní s izolovaným jaterním postižením, kde je vyléčení možné. V řadě případů lze i iniciálně obtížně operovatelné léze vhodnou předoperační léčbou konvertovat v resekabilní. Předoperační léčba bevacizumabem (v kombinaci s chemoterapií) může přinést tuto možnost a těm nemocných, u nichž se kurativní resekce dosáhnout nepodaří může nabídnout prodloužení celkového přežití a dobrou toleranci léčby.

Nahlédněte do prezentace publikované v květnu 2009, která se danou tématikou zabývá podrobněji.

 

Související články

V lednu 2010 proběhl ve floridském Orlandu kongres ASCO GI. Informace o Avastinu,
které na tomto Evropany stále oblíbenějším kongresu zazněly,
přináší prezentace MUDr. Michaely Bahníkové.

Informace o kongresu najdete na oficálních stránkách ASCO.

V březnu 2009 zazněla na mezinárodním setkání onkologických specialistů v Lisabonu následující souhrnná přednáška, která pojednává o přínosu biologické léčby bevacizumabem (Avastin) pro nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem. Upozorňuje na nutnost léčby Avastinem do progrese a vyslovuje předpoklad, že i nemocní léčení dále bevacizumabem po první progresi mohou mít z léčby další výhodu, která je vyjádřena prodloužením střední délky celkového přežití.

Rozvoj biologické léčby a její zavádění do praxe vyžaduje stále pečlivější znalost výběru vhodných nemocných pro tuto léčbu a také pochopení mechanismů možného vývoje rezistence na ni tak, aby prospěch pacienta z takové léčby byl maximální.