Kazuistika ovariální karcinom

Kazuistika 63 leté pacientky s ovariálním karcinomem stádium IIIC po radikální gynekologické operaci, která absolvovala jednu linii systémové léčby kombinací paclitaxel, carboplatina a bevacizumab. Dosavadní přežití bez progrese je 21 měsíců. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý večer, dámy a pánové, já vám přednesu krátkou kazuistiku naší pacientky, kterou jsme léčili s ovariálním karcinomem. Je to nemocná, 63letá žena, které byl v prosinci při preventivní gynekologické prohlídce zjištěn ascites. V lednu šla na CT, kde se prokázala volná tekutina v dutině břišní, solidní hyperdenzní ložiska v oblasti mezo/hypogastria, tedy významná peritoneální karcinomatosa, děloha byla nezvětšená, ovaria nešlo hodnotit a nebyla přítomna lymfadenopatie. Rentgen srdce, plíce bez patologie. Co se týče je osobní anamnézy, rodinná anamnéza bez pozoruhodností, pacientka se léčila pouze s arteriální hypertenzí, žádné jiné závažné komorbidity neměla. V lednu, 3 dny po CT, následovala operace ve spádovém gynekologickém zařízení. V operačním protokolu bylo zmíněno rozsáhlé postižení pobřišnice, byla provedena hysterektomie, bilaterální adnexektomie, apendektomie, omentektomie. O lymfadenektomii nebyla zmínka a závěrem operačního protokolu stálo, že byla provedena optimální cytoredukce, což nás trošku překvapilo vzhledem k popsanému rozsahu onemocnění, ale tak to skutečně stálo v operačním protokolu. Histologicky se prokázal serózní papilarní karcinom, středně diferencovaný, vzhledem k velikosti ložisek na pobřišnici stádium III.C. U nemocné jsme indikovali adjuvantní systémovou léčbu kombinací paklitaxel - karboplatina v té době jsme měli dostupný i bevacizumab, už i bevacizumab. V únoru zahájila systémovou léčbu kombinací paklitaxel - karboplatina, 3 weekly, v plánu jsme měli podat 6 cyklů a k tomu jsme přidávali tedy bevacizumabu v dávce 7,5 mg/kg. Pacientka léčbu tolerovala velmi dobře, neměla známky hematotoxicity, neměla neuropatii, jedině při druhém cyklu se vyskytla infúzní reakce, která šla jednoduše vyřešit podáním kortikoidů. Terapii ukončila v květnu 2013, myslím tím chemoterapii, a pokračovala následně v Avastinu v monoterapii. Při kontrolním CT vyšetření nebyly známky recidivy onemocnění. Tady vidíte vývoj onkomarkerů v čase, šipky znázorňují, první šipka znázorňuje zahájení chemoterapie, druhá šipka ukončení chemoterapie v květnu 2013, v únoru 2014 ukončení Avastinu. Červeně je znázorněn onkomarker HE4 a modře CA 125. Jak vidíte v době, kdy jsme zahájili chemoterapii, tak onkomarkery jistě nebyly negativní. Při posledním vyšetřením u nás na klinice, což bylo minulý týden, pacientka byla zcela asymptomatická, avšak jak vidíte vývoj onkomarkerů, tak je vidět vzestup, tudíž jsme ji objednali k restagingovému CT vyšetření. Prezentovala jsem tedy kazuistiku nemocné s ovariálním karcinomem, stádiem III.C, po radikální gynekologické operaci, která absolvovala jednou linii systémové léčby kombinací paklitaxel - karboplatina a bevacizumab, přežití bez progrese u této nemocné, mohu teď tedy stanovit nebo konstatovat 21 měsíců. A to je konec mé kazuistiky.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Společné česko / moravské kazuistické setkání - webcast.

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.