Kolorektální karcinom celospolečenský problém

Česká republika se drží v incidenci kolorektálního karcinomu celosvětově na předním místě. 50% nemocných je diagnostikováno v pozdním stádiu nemoci, kdy je naděje na trvalé vyléčení mizivá. Nové naděje pro nemocné s metastazujícím onemocněním přináší biologická léčba.

K biologické léčbě náleží bevacizumab, který v současnosti patří ke standardům léčby nemocných v 1.linii. Dáva šanci na delší přežití a je dobře tolerován. Skupině nemocných s iniciálně obtížně resekabilními metastázami dává šanci na jejich konverzi v resekabilní a tím další naději na dlouhodobé přežití. Biologická léčba je přístupná nemocným v Komplexníxh onkologických centrech, kde je pojišťovnou hrazena.

Přiložená prezentace je určena specialistům ne-onkologům, jimž se klade za cíl podat stručnou informaci o současné situaci v incidenci CRC, možnostech screeningu a úloze bevacizumabu u metastazujícího onemocnění.

Související články

MUDr. Zbyšek Bořuta z Kliniky onkologické FN Ostrava - Poruba přináší kazuistiky pacientů, kterým byl dlouhodobě podáván bavacizumab v léčbě nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem.

Metastazující kolorektální karcinom je považován za velmi závažné onemocnění a tvoří asi jednu třetinu nově diagnostikovaných onemocnění kolorektálním karcinomem. Za posledních 15 let jsme svědky nebývalého rozvoje léčby této malignity.

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3.