Léčba pacienta s diagnózou metastatického kolorektálního karcinomu - kasuistika

Přednesená kazuistika pacienta s diagnózou metastatického kolorektálního karcinomu (pT3a pN2a MO KS IIIB) ukazuje, že bevacizumab může být dobře tolerován i u pacienta s četnými komorbiditami a komplikacemi. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Má další kazuistika bude ukázka léčby pacienta s diagnózou metastatického kolorektálního karcinomu s důrazem na to, že Avastin může být dobře tolerován i u pacienta s četnými komorbiditami a ostatními komplikacemi. Takže náš pacient je muž, narozen v roce 1945, jak jsem řekla už na začátku - polymorbidní pacient, hypertonik, s ischemickou chorobou dolních končetin, s vysokým cholesterolem, diabetik, s plicním onemocněním - pacient je exkuřák, dříve kouřil 20 cigaret denně, před diagnózou uváděl, že už 8 let nekouří, anamnesticky udával i vředovou chorobu gastroduodenální, kataraktu operovanou a byl několikrát operován nebo byla mu několikrát provedena i plastika inguinální hernie. Pacient byl diagnostikován v květnu roku 2011, kdy udával měsíční anamnézu bolestí podbřišku a nepravidelnosti stolice, takže byla v tom květnu provedena akutní resekce sigmoidea, s anastomózou, s apendektomií pro ileus. 5 dní potom ovšem došlo k rozpadu anastomózy, takže se zresekovala, byla založena terminální sigmoideostomie, ale došlo k další komplikaci o týden později, kdy tedy byla další resekce, zresekovala se ta sigmoideostomie anastamózou "end to end", byla založena protektivní ileostomie. Pacient se špatně hojil celkově, dokonce došlo k postupné stenotizaci té anastomózy, to znamená, že v září roku 2011 byla provedena další revize dutiny břišní pro perforaci anastomózy, k té perforaci anastomózy došlo při pokusu o balónkovou dilataci té stenózy. Nakonec v listopadu konečně se dopracoval k okluzi ileostomie a na naše pracoviště přišel až v lednu roku 2012. Já jsem zapomněla říct tu počáteční diagnózu, že to bylo pT3 pN2, ale bez vzdálených metastáz na počátku, histologicky tubulární adenokarcinom, K-ras mutovaný. Takže podle CT břicha z toho ledna 2012 už ale bylo prokázáno mnohočetné metastatické postižení jater, těch metastáz bylo celkem 13, největší měla asi 33 mm, pacient zahájil chemoterapii třicet XELOX v kombinaci s bevacizumabem, měl celkem 8 cyklů po 3 měsících, to znamená v květnu 2012 tam byla regrese o 40%, před dalším restagingem tam další regrese o 30%. Pak pokračoval udržovací terapii s Avastinem a xelodou až do září roku 2012, to znamená celkově bevacizumab měl 7 měsíců. Po dohodě s chirurgem byla provedena jaterní metastazektomie, bohužel to nebyla kurativní resekce a pacient zase, jak na začátku se špatně hojil, i tady se nám špatně hojil, ta metastazektomie by provedena v listopadu roku 2012, bylo to komplikováno rozpadající se ránou, léčilo se to postupně konzervativně, ale až do července se k nám nedostal a v červenci další roku 2013, to znamená více než půl roku po té metastazektomii byla prokázána progrese v játrech a v retroperitoneu, suspektní metastázy i v plicích. Pacient tedy následně zahájil chemoterapii FOLFIRI s parciální regresí toho nálezu podle CT, FOLFIRI měl 5 měsíců, pak pokračoval 10 cykly jen deGramontem asi 5 měsíců. Ale potom byla další progrese metastáz v plicích a v játrech, s elevací i markerů. Zkusili jsme mu dát re-treatment FOLFOX, na který v minulosti dobře reagoval, bohužel po 3 měsících toho re-treatmentu došlo k další progresi těch v ložisek plicích a v játrech, což už jsme v říjnu letošního roku, celkově progrese onemocnění a pacient se velice rychle zhoršil i klinicky, to znamená, že už nebyl schopen další aktivní onkologické léčby. Jenom závěrem tedy řeknu, že léčba Avastinem může přinést vysokou četnost odpovědí i ju nemocných s jaterními metastázami, u některých primárně neresekovatelných byla pozorována sekundární resekabilita. Bevacizumab nezasahuje do regeneračních procesů jater a podle některých výsledků může chránit ten jaterní parenchym před poškozením vyvolaným chemoterapií. U nemocných, u kterých nebylo dosaženo kurativní resekce, jako byl náš pacient, Avastin významně prodlužuje celkové přežití za dobré tolerance léčby. Děkuji za pozornost!

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Společné česko / moravské kazuistické setkání - webcast.

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.