Onkologická léčba a věk pacienta - data z CORECT

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobré odpoledne dámy a pánové, děkuji za pozvání na naše již tradiční setkání. V první části bych se věnoval prezentaci, kterou jsem dostal od pana profesora Vyzuly dnes dopoledne a omluvte mě, ono těch snímků je tam téměř 45, pokud bych si s některými úplně nerozuměl na první pohled, tak mě, prosím, omluvte. Ta přednáška je věnována léčbě metastatického kolorektálního karcinomu u starších nemocných, to znamená u seniorů, pacientů nad 65 let. Ono jak člověk stárne, ten člověk si říká, že pořád stárne a stárne, ale geriatři mají určitý pojem, že stárne a stárne a pak se stává mladým seniorem, tak to je celkem fajn, to jsou ti pacienti těsně nad 65 let. Na tomto slidu je vidět, jaká je předpokládaná doba přežití, my jsme v roce 2012, u mužů 75 let, tak na konci století to bude 86 let a ženy překročí 90 let a je zřejmé, že s narůstající dobou délky života narůstá také počet pacientů, kteří nebo u kterých bude diagnostikováno nádorové onemocnění. My jsme pro analýzu výsledků, výsledků léčby u starších pacientů použili registr CORECT. Tak já bych jen přiblížil co to je. To jsou pacienti s metastatickým kolorektálním karcinomem, je to selektovaná populace, protože jsou to pacienti, kteří byli vybraní pro cílenou léčbu, jsou to pacienti bez hrubších komorbidit, kteří jsou schopni nějaké elementární spolupráce při nádorové léčbě a zároveň jsou tam zahrnuti pacienti, kteří v rámci komplexního přístupu v léčbě tohoto onemocnění podstoupili i řadu chirurgických zákroků, včetně resekcí jaterních metastáz nebo intervenčních zákroků či termoablací. Hranice mezi mladými a starými je srovnána na 65 let a mám zde ukázané výsledky u jednotlivých základních preparátů cílené léčby, které se používají v běžné praxi, je to avastin, což je monoklonální protilátka proti vaskulárnímu endoteliálnímu faktoru, který je produkován nádorem v okamžiku, kdy, velmi zjednodušeně, dochází v nádoru k ischemii, vzniká zbytek těchto faktorů a avastin tyto faktory zablokuje a tím je zabráněno angiogenezi, což ovlivňuje negativně nádorový růst. Inhibitory receptorů pro epidurální růstový faktor - Erbitux a Vectibix působí takovým mechanismem, k tomu se dostaneme později. Když se budeme věnovat avastinu, tak já to jen stručně shrnu. V podstatě věk při zahájení léčby avastinem, tak vidíme, že u mužů a u žen zhruba nějakých 38, přes třetinu, pacientů je starších... (hledání v prezentaci) zde - u mladších i starších pacientů je poměr pohlaví stejný, stejně tak jako lokalizace primárního nádoru, jestli jde o kolon nebo rektum a v podstatě ukáže se, že pro řadu parametrů a u málo z nich jsou rozdíly, jak dopadají pacienti mladšího věku a pacienti starší věku. Teoreticky je to hlavní zpráva této přednášky a bude to společné pro všechny 3 preparáty. Já si to trošičku proklikám. To znamená, že věk při zahájení léčby avastinem, režim, to je podaná dávka - nezajímavé, chemoterapie při zahájení léčby avastinem - žlutě jsou pacienti mladší, oranžově starší a vidíme, že jednotlivé režimy protinádorové léčby, ať je to léčba kombinovaná nebo jsou to monoterapie, takže ten poměr u mladších a u starších je přibližně stejný. Stejně tak důvody ukončení léčby jsou starších a mladších pacientů přibližně stejné, z toho vyplývá, že ti starší pacienti, pokud jsou dobře selektovaní, tak v podstatě ten průběh onemocnění je velmi obdobný té mladší populaci. Doba léčby avastinem - žlutě máme ty mladší pacienty, oranžově křivka, která kopíruje v podstatě nebo která nám ukazuje tu dobu léčby u starších pacientů. V registračních studiích a ve studiích, které byly publikovány v poslední době, se ukazuje, že ta doba léčby těmi protinádorovými léky a doba trvání jedné linie léčby těžko kdy přesahuje 6 měsíců léčby. V běžné praxi nám v podstatě ten medián přesahuje 6,9 měsíce a 6 měsíců, ta doba do progrese bývá delší, ta se pohybuje někde kolem 10-12 měsíců, ale ukazuje se, že opět u mladších a u starších je to stejné. Stejně tak u dosažení léčebné odpovědi jsou výsledky obdobné. Kompletní remise byla častěji dosažena u mladších pacientů, bude to pravděpodobně tím, že v této skupině je větší procento pacientů, kteří podstoupili resekci jaterních metastáz. Ale již parciální remise, tam bude nesignifikantní rozdíl a stabilizace onemocnění samozřejmě zde byla na úkor kompletní remise, kdy je méně pacientů se stabilizací. Nežádoucí příhody u avastinu - tromboembolie, u starších mírně vyšší, hypertenze také mírně vyšší, ale ty výsledky jsou na hranici signifikance, je zkrátka důležité pacientovi staršímu se trochu déle věnovat v ambulanci, dobře ho vybrat a ta léčba je pro něj stejně bezpečná jak pro pacienta mladšího a to platí nakonec nejen o léčbě protinádorovou terapií, ať je jakákoli, ale stejně tak o léčbě chirurgické nebo metodami intervenční radiologie. Celkové přežití - medián u pacientů mladších 26,3 měsíce, u starších pacientů 25 měsíců, to jsou hodnoty, reálné hodnoty dosahované v České republice, které jsou zase naprosto dobře kompatibilní s výsledky registrů velkých mezinárodních studií a registrů cílené léčby v zahraničí. Přežití bez známek progrese, to je jak jsem říkal, medián u mladších je to 11 měsíců, u starších je to prakticky stejná hodnota, rozdíl nějakých 14 dnů. Výsledky tohoto registru byly publikovány v časopise Gastroenterology, v letošním roce to vyšlo, v loňském roce to bylo podáno, ten abstrakt, ten článek byl vlídně přijat. U Erbituxu a následně Vectibixu budou obdobné výsledky. Já to asi jen proklikám, ať tím příliš nezatěžuji. Vybral bych možná jenom také důvod ukončení léčby a to znamená tolerance léčby je stejná u limitu EGFR u mladších jako u starších. Odpověď na léčbu, kompletní remise u mladších a u starších stejná, parciální odpověď také obdobné výsledky. Nežádoucí příhody, kde dominuje kožní toxicita, která je vlastně prediktorem léčebné odpovědi, tak ta je trošičku častěji popisovaná u mladších pacientů, pravděpodobně to bude tím, že ti starší lidé tolik nevnímají tu kožní toxicitu, nebo je jim to víceméně jedno některé části, hlavně ta toxicita nižšího stupně. Celkové přežití od data zahájení léčby, u mladších i u starších se v podstatě neliší. U Vectibixu jsou jsou to prakticky obdobné výsledky. Důvody k ukončení léčby, medián léčby, dosažené výsledky jsou stejné. Já to proklikám. Mně se líbilo tady na konci toto. Toto jsou slidy od pana docenta Duška, kde porovnával data z registrů. To jsou v podstatě data, která zadávají lékaři v jednotlivých onkologických, embolických centrech a kde bude pravděpodobně zadáno nějakých 95% pacientů léčených tím kterým preparátem a oranžově jsou data, která jsou z Národního onkologického registru a je vidět, že to docela dobře kopíruje dle CORECTU. Máme prakticky celou populaci léčenou avastinem, u Erbituxu to platí také, u Vectibuxu je situace podobná. Tady ten zub je dán tím, že je to retrospektivně zadávané a ten preparát získal registraci trochu později. Něco z Národního onkologického registru. To si myslím, že ten vývoj incidence v posledních letech při přepočtu na 100 000 obyvatel, v absolutních číslech je to určitá stagnace, ale při počtu na 100 000 obyvatel je tam lehký pokles, což je za poslední roky taková novinka, uvidíme, jestli to vydrží nebo ne. To je incidence kolorektálního karcinomu, karcinomu u starších pacientů nad 65 let. Z těch dalších slidů je zřejmé, že zkrátka incidence kolorektálního karcionomu stoupá s věkem, stejně tak rovnoměrně jako incidence všech stádií tohoto onemocnění a je zřejmé, že velkou část populace s tímto onemocněním budeme hledat v budoucnu právě ve skupině geriatrických pacientů nebo řekněme těch mladých seniorů a seniorů středního věku. To se blížíme ke konci. Zde je předpokládaný vývoj počtu obyvatelstva v České republice, je to do roku 2050, kde je nějaká střední varianta, nějaká pesimistická, optimistická varianta. Vidíme, ale že dochází k určitému poklesu v počtu obyvatelstva, naopak nám stoupá počet obyvatel nad 65 let věku. A to je poslední slide, kdo může, tak ať se do toho nějak zapojí do toho řešení ještě nějakým způsobem. Ale v každém případě je vidět, že mladých ubývá, starých přibývá. Je to tím, že zkrátka populace stárne a podle některých demografických studií zcela vážně míněných, je to již nezvratný proces v Evropě a některých zemích. Zkrátka 2 děti to nezachrání, 3 děti to trošičku zpomalí, ale nemáme šanci vůbec proti jiným etnickým skupinám, kde je ten proces daleko dynamičtější tedy. Já děkuji!

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast.

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III. 

Přednáška přinášející zkušenosti s primární metastazektomií zazněla na satelitním sympóziu společnosti Roche 13. října 2011 v Českém Krumlově. Rozsáhlá a přehledná přednáška o nutnosti multidisciplinárního přístupu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu, onkologických a chirurgických aspektech léčby, dnešních chirurgických strategiích a druzích resekčních výkonů, o roli  neoadjuvantní terapie je doplněna kasusitikou a množstvím obrázků chirurgických technik (pro lepší zážitek použijte režim celé obrazovky).