Klinické zkušenosti v léčbě kolorektálního karcinomu

Klinické zkušenosti v léčbě kolorektálního karcinomu

Lékaři z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Vojenské nemocnice Brno porovnali své zkušenosti s pooperačními komplikacemi po resekci metastaticky postižených jater u kolorektálního karcinomu po biologické léčbě s literárními daty.

Aplikace perioperační chemoterapie s biologickou léčbou zvýšil počet jaterních resekcí. V souboru je hodnoceno 23 pacientů, u kterých byla provedená resekce jater pro metastatický kolorektální karcinom v posledních více než třech letech.

Celý článek:

Pooperační komplikace po podání bevacizumabu u kolorektálního karcinomu s metastázami do jater - vlastní zkušenost.

Související články

Úvodní přednáška chirurgicko onkologického semináře, konaného v Lednici, zazněla na téma chirurgické léčby metastáz kolorektálního karcinomu, nutnosti perioperační komplexní léčby a multioborové spolupráce chirurgů, onkologů a radiologů ke zlepšení výsledků léčby.

Virtuální onkologická GIT komise

Záznam jednání multidisciplinární GIT komise, kde skupina odborníků různých specializací  řeší konkrétní kazuistiky, navazuje na webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.

Přednáška přinášející zkušenosti s primární metastazektomií zazněla na satelitním sympóziu společnosti Roche 13. října 2011 v Českém Krumlově. Rozsáhlá a přehledná přednáška o nutnosti multidisciplinárního přístupu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu, onkologických a chirurgických aspektech léčby, dnešních chirurgických strategiích a druzích resekčních výkonů, o roli  neoadjuvantní terapie je doplněna kasusitikou a množstvím obrázků chirurgických technik (pro lepší zážitek použijte režim celé obrazovky).