Populační analýzy přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Populační analýzy přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Díky novým léčebným postupům se stále prodlužuje přežívání pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem.

Výsledky léčby v rámci klinických studií se mohou lišit od výsledků dosahovaných v běžné populaci nemocných s danou malignitou. Proto se několik prací, publikovaných v poslední době, pokusilo o retrospektivní zhodnocení výsledků léčby u běžné populace pacientů s mCRC a jejich srovnání s historickými kontrolami. Informace ze zahraniční retrospektivní studie jsou doplněny tuzemskými populačními analýzami z českých registrů.

MUDr. Tomáš Büchler Ph.D. přináší zhodnocení odborné retrospektivní studie studie Daniela Renoufa a jeho spolupracovníků, kteří analyzovali data 14717 pacientů léčených pro mCRC v síti nemocnic v Britské Kolumbii v Kanadě. Podle výsledků analýzy pacientů z onkoregistru kanadské Britské Kolumbie prodlužování přežití může souviset právě se zavedením bevacizumabu do rutinní klinické praxe.

V komentáři k tomuto článku přináší  MUDr. Radim Němeček domácí data z Klinického registru Avastin, který vznikl 1. 1. 2005 a tvoří rozsáhlou a poměrně podrobnou retrospektivní populační analýzu výsledků léčby mCRC, která v současné době obsahuje data více než 3 000 pacientů léčených bevacizumabem.

Populační analýza přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem v éře bevacizumabu

MUDr. Tomáš Büchler Ph.D., Fakultní Thomayerova nemocnice, Onkologické oddělení a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Komentář: Populační analýza výsledků léčby bevacizumabem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem v ČR – klinický registr Avastin

MUDr. Radim Němeček, Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Jak vyplývá z uvedených výstupů z národního registru i z výsledků zahraničních randomizovaných studií a retrospektivních populačních analýz, vede podání bevacizumabu v kombinaci se systémovou chemoterapií v rámci multidisciplinární péče o pacienty s mCRC k výraznému zlepšení přežití pacientů s touto druhou nejčastější onkologickou diagnózou.

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.