Průvodce inteligentního onkologického pacienta po vlastním osudu

Následující řádky platí obecně téměř pro všechna nádorová onemocnění, my jsme si jako příklad zvolili onemocnění kolorektálním karcinomem. Jsme zdraví, a najednou je něco i při pocitu plného zdraví trochu jinak a nově, a bohužel ne lépe.

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Onkologické a radioterapeutické oddělení FN, Plzeň

Máme šanci

Nikdo z nás nemůže ovlivnit, kde se narodí, je třeba mít štěstí. My jsme je měli – všechny nás může jen těšit, že jsme se narodili právě zde a že v posledních 20 letech zažíváme nebývalou svobodu a prosperitu, ve které předchozí generace prožily vždy pouze několik měsíců až let před další válečnou či jinou katastrofou.
Naučili jsme se mít dobře, nenaučili jsme si toho vážit. Pracujeme, máme mnohá přání, ale nemáme jasné cíle. Přestože jsme nejednotní ve svých zájmech, shodneme se, že podmínkou splnění všech přání a tužeb je zdraví – fyzické i duševní, neboť spolu souvisejí.

Největší díl odpovědnosti za své zdraví nese každý sám

Česká republika je zemí s nejvyšší incidencí nádorových onemocnění v Evropě. Jedním z typů nádoru, u kterého držíme prvenství, je kolorektální karcinom (nádory střeva a konečníku). Čeští muži v Evropě jednoznačně vedou, a ani ženy nejsou příliš pozadu – obě pohlaví hlavně kvůli svému životnímu stylu a stravovacím návykům. Každý rok diagnóza nádorového onemocnění tlustého střeva a konečníku překvapí nově 8 000 spoluobčanů. O jejich osudu pak rozhodne mnoho faktorů, nejdůležitějším závažím na miskách vah zdraví a smrti jsou ale nemocní sami.

Planý poplach není zbytečný

Následující řádky platí obecně téměř pro všechna nádorová onemocnění, my jsme si jako příklad zvolili onemocnění kolorektálním karcinomem. Jsme zdraví, a najednou je něco i při pocitu plného zdraví trochu jinak a nově, a bohužel ne lépe. Začneme krvácet z konečníku a myslíme si, že je to z hemoroidů. Máme zácpu a myslíme si, že je to stravou. Máme průjem a myslíme si, že je to ze stravy a stresu. Máme potíže s vyprazdňováním, pocit, že se nikdy nevyprázdníme dokonale – to bude ze zbytkové stravy. Jsme unavení, myslíme si, že je to jen z přepracování.

Myslet = nevědět

Trvají-li u vás nějaké nepříjemné pocity, jak jsou popsány výše, déle než 14 dnů, přestaňte myslet a začněte ověřovat. Vyhledejte svého praktického lékaře a popište mu své obtíže. Nesnažte se sami vyloučit nádorové onemocnění střeva tím, že si zakoupíte set pro vyšetření okultního krvácení ze stolice. Ten je určen pro nemocné bez příznaků – vy přece již nějaké obtíže máte, a tato metoda existující nádor stejně objeví v pouhých 17 %. Váš lékař vyšetří konečník prstem a pošle vás k odborníkovi – gastroenterologovi, chirurgovi, prostě k někomu, kdo vám provede vyšetření tlustého střeva (rektoskopii, sigmoideoskopii, koloskopii). Tato vyšetření vyžadují přípravu, dokonalé vyprázdnění obsahu tlustého střeva. Samotné vyšetření není tak nepříjemné, jak se traduje. Lékař před ním provede premedikaci, tj. zvýší práh bolesti a vnímání nepříjemných pocitů, možná že si při vyšetření dokonce pospíte, budete si pamatovat pouze to, že jste na vyšetření byli.
Nebudou-li vaše obtíže posouzeny praktickým lékařem jako závažné, budou-li přetrvávat či nebudete-li lékařem patřičně vyšetřeni, najděte si cestu k odborníkovi jinak, třeba i prostřednictvím svých známých a přátel.

Rakovina je tu – šok

Při vyšetření může gastroenterolog objevit podezřelý útvar ve střevě a vezme z něj kousek tkáně na histologické vyšetření. To potvrdí do týdne jeho podezření – máte zhoubný nádor. Napadne vás – proč zrovna já, proč u mne, co mám dělat, mám vůbec něco dělat, není vše ztraceno?

Znalost rozsahu onemocnění = znalost správné léčby

Pro stanovení správné léčebné strategie budete muset podstoupit rentgenové vyšetření plic, sonografii dutiny břišní, laboratorní testy a mnohá jiná vyšetření, jako je například počítačová tomografie.
Zásadní cestou k úspěchu a hlavní podmínkou vyléčení nádoru je operace. Je třeba odstranit nejen nádor, ale i podstatnou část střevního závěsu k posouzení stavu lymfatických uzlin. Rozsah nádoru, stav uzlin a radikalita operace (nádor je odstraněn s dostatečným lemem a do zdravé tkáně podle histologického vyšetření patologem) posléze rozhodují o další léčbě.
Ta se nazývá adjuvantní, to znamená zabezpečovací, snižuje riziko, že se onemocnění znovu vrátí, a výrazně přispívá ke konečnému vyléčení. Adjuvantní léčba může být v oblasti pánve radiační (ozařováním), nebo podle stavu uzlin cytostatická (chemoterapie). Pokud byl malý nádor ze střeva odstraněn a uzliny dosud nebyly zasaženy, zcela stačí pečlivé sledování. Chemoterapie probíhá nejdéle půl roku v intervalech dvou až tří týdnů, radioterapie do 8 týdnů, když ozařování je prováděno 5 dní v týdnu.

Léčba pokročilého onemocnění

Asi u 50 % nemocných je kolorektální karcinom odhalen pozdě nebo se po jeho úvodní léčbě objeví metastázy – to jsou vzdálená ložiska původního nádoru, která se dostala do jiných orgánů krevní či mízní cestou. Nejčastěji jsou postižena játra, metastázy se ovšem nevyhýbají ani plicím, kostem či jiným orgánům. Onemocnění v pokročilé fázi se zpravidla již nezdaří vyléčit. Výrazně se však podaří zmenšit nádor, odstranit obtíže nemocných, kteří mohou pak kvalitně žít i řadu let. Sami uznáte, že pokud je člověk zdráv, není žití zase taková námaha – a pokud ano, pak si takový jedinec veškeré nepříjemnosti způsobuje většinou sám. Ale žít s nádorovým onemocněním řadu let naplno, to již vyžaduje umění a vůli. Vždy se vyplatí bojovat o každý měsíc kvalitního života, medicína přináší každý rok množství objevů, které lze využít.
Nedávno zemřel můj pacient, jehož jsem léčil 10 let pro stále se vracející nádorové onemocnění vycházející z tukové tkáně. Za ta léta jsme se sblížili, a když jsme oba pochopili, že onemocnění nad námi definitivně vítězí, utěšoval on mne těmito slovy:„Já své léčení považuji za obrovský úspěch. Když jsem onemocněl, dočetl jsem se, že s pokročilým onemocněním se pravděpodobně nedožiji dvou let. A vy jste mi dal deset let úžasného života.“

Biologická a cytostatická léčba

Pokročilé onemocnění se léčí cytostatickou léčbou, která nebyla použita v úvodní léčbě časného onemocnění (po operaci), a léčbou biologickou. Ta ovlivňuje informační dráhy v nádorové buňce, a zabraňuje tak jejímu dělení. Biologická a cytostatická léčba se navzájem potencují a prokazují společně vysokou účinnost.
Ani kombinace těchto dvou léčebných modalit nedovede nemocné zcela vyléčit. Zde je nutná spolupráce s chirurgy, resp. s pracovišti zabývajícími se chirurgií jaterních metastáz.
Onkolog většinou zahájí cytostatickou a biologickou léčbu ve snaze co nejvíce minimalizovat rozsah nádorového bujení, pak po určité době rekonvalescence nastupuje resekční výkon (chirurgické odstranění nádoru) s následnou kombinovanou systémovou léčbou – chemoterapií a biologickou léčbou.

Úspěch = spolupráce

Najít optimální postup pro každého jednotlivého nemocného v kombinacích jednotlivých léčebných možností, cytostatik a biologických přípravků není vůbec jednoduché a vyžaduje velké zkušenosti. Takovouto komplexní léčbu lze proto zajistit pouze na pracovištích, kde mají lékaři znalosti a zkušenosti vycházející z léčby velkého počtu nemocných. Cesta k nim začíná u vašeho místního onkologa, který vám zajistí vyšetření v centru a po absolvování léčby vás bude trvale kontrolovat, dispenzarizovat. Zároveň u něho můžete podstoupit některé méně náročné součásti léčby. Úspěšná léčba vyžaduje spolupráci zkušených gastroenterologů, patologů, chirurgů, radioterapeutů, onkologů a samozřejmě i pacienta. Jedině koordinace práce těchto odborníků vede k odstranění nádoru a vyléčení nemocného.
Na otázku, kde tato pracoviště jsou, kde vás budou léčit nejlépe, si můžete odpovědět i sami.

Kvalitní „oprava“ těla má stejné zásady jako oprava auta

Kam dáte své auto do opravy? Přece do značkového servisu, kde opravují hodně aut vašeho typu, a proto to umějí. Tak proč byste měli dávat své tělo „do opravy“ do zařízení, o kterém víte jenom to, že je za kopcem? Hledejte tam, kde mají největší zkušenosti s vaším onemocněním, kde léčí hodně pacientů se stejným nebo podobným onemocněním. Jak takové místo najít?

Kam se tedy obrátit?

Na www.linkos.cz, což jsou oficiální stránky České onkologické společnosti, je uveřejněn seznam pracovišť, u nichž kvalitu péče garantuje Česká onkologická společnost. Jsou zde vyjmenována centra, která mají přístup k biologické léčbě a všem ostatním léčebným metodám. Tato zařízení byla jmenována proto, že prokázala spolupráci s kvalitními diagnostickými a chirurgickými pracovišti, jejichž lékaři zvládají nejsložitější operační výkony.

Nádory léčí dobře ten, kdo je léčí často.

Článek byl publikován ve speciální příloze časopisu Farmakoterapie (ročník 5, září 2009), pod názvem Kolorektální karcinom 2009.

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.