Sekvence léčby AVASTIN-antiEGFR u dlouhodobě léčeného pacienta

Kazuistika pacienta s metastazujícím karcinomem kolorekta, který byl léčen bevacizumabem v 1. linii a monoklonální protilátkou proti EGFR ve 2. linii.  V praxi zde vidíme profit v délce přežití (39+ měsíců u MCRC) i v kvalitě života pacienta. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Kazuistické setkání v Třešti - webcast.

Související články

Přednáška navazuje na přednášku Kasuistika sekvence Avastin 1.linie/EGFR MAb 2.linie a komentuje výsledky studie CAIRO-3, FIRE-3 a dalších studií fáze III.  

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.