Závěrečný test

Je již tradicí na závěr každého Pracovního setkání onkologů a chirurgů prověřit získané informace v závěrečném testu. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Já bych se posunul k testu. Otázka číslo 1. Takže myslí si někdo, že je A? Nemyslí, správně. Všichni si myslí, že u otázky číslo 1 je to C. Dvojka. Já bych řekl krev pacienta, to je asi blbost. Takže se vyšetřuje? B. Třetí otázka: jaké jsou závěry studie? Ty závěry studie jsou vždycky nějaké takové, které jsou předem odhadnutelné. Tady já jsem si říkal, že to musí být: přežití při léčbě bevacizumabem je lepší než tím druhým. Nebo že bylo obdobné? Správně. Obdobné. Protože to by si nikdo nedovolil říct, že je jeden lepší než ten druhý. Mezi lokální ablační metody léčby jaterních metastáz patří...? B a C. Ablační. A není ablační metoda, A je intraarteriální. Pětka. Co není správně? C? Ano, C není správně. Standardní dávkování. Šestka. Lokální kontrola po provedení SBRT závisí na...? To jsme teď slyšeli. Výši aplikované dávky, velmi správně. O jeden grade 3 procenta. To si pamatuji. Já si vždycky pamatuji něco, co v podstatě nijak nedokážu v životě použít. Kromě zkoušení dalších lidí. Mám tady víc takových otázek. Definice staršího pacienta je...? Tady bych hodně vážil tu odpověď. První se rozhlédněte, vedle koho sedíte. Rozhodně to není A. Já osobně si myslím, že B je také blbě teda. Starší pacient ve věku nad 76... Ale mám tady B a C. Starší pacient... Starší než kdo? Jistě že B je starší pacient než A, tomu rozumím. C je starší než B, takže C je správně. Ale vůbec takové otázky bych nezařazoval. Já jsem to nevymýšlel. To vymýšlel nějaký pubescent. Efektivita systémové chemoterapie v kombinaci s biologickou léčbou u pacientů starších...? Správně A a D. Tolerance a toxicita systémové léčby u starších pacientů je...? D, závislá na praktických zkušenostech ošetřujícího lékaře. A co je správně? C? Já mám zaškrtlé A, B, C. Já nevím, kdo mi tu otázku dal. Trochu se bojím, že Rosťa se nepřizná. Tak staging v době stanovení diagnózy v případě adenokarcinomu rekta jako optimum zahrnuje...? Optimum! CT hrudníku, břicha, pánve, EUS rekta, MRI rekta, per rektum... To jsme o tom vůbec nemluvili. Evidentně už jste to opustili. Toho se bojím. Takže D tady mám. Jedenáctka? Správně je? D. Výborně. Dvanáctka? Lokální pokročilé onemocnění adeno CA rekta je dle ESMO doporučení na základě výsledků MRI definované jako...? D. Je to D. Já jsem si to myslel. Vždycky většinou nejdelší odpověď je správná. Vymýšlet si něco, co je špatně, to nikdo normální nemůže udělat. To jsou zásadní poučky z testů. Neoadjuvantní chemoradioterapie jako metoda první volby je indikovaná v případech...? C a já mám i D. Ještě je také poučka, je-li v jedné z odpovědí cizí slovo, je správná. Další možnosti léčby lokálně pokročilého adenokarcinomu rekta jsou indikované v závislosti na efektu předoperační radiochemoterapie. V případě, že nález dle MRI dle přešetření za 64 týdnů od ukončení CHR je hraniční dle chirurga po R0 resekci, je potřeba autora otázky zavřít na psychiatrii. Já tam mám C a D a já to tady řídím, tak se o tom nebudeme bavit. - Těch 64 týdnů to je asi překlep, ne? - Určitě, to je chyba. - Já bych 14 vyřadil. - Patnáctka. Cytostatika užívaná v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. A. Toxicita oxaliplatiny narůstající s kumulativní dávkou...? B. Sedmnáctka. C. Osmnáctka. Jaké je procento lokálních recidiv ve skupině "bad tumours" u karcinomu rekta bez neoadjuvance? To byl ten škaredý. První byl ten hodný, to jsem poznal. To byl Clint Eastwood. A ten poslední to byl... B. Jaké je riziko lokální recidivy po chirurgické resekci u nádorů rekta klasifikovaných jako "good tumors" - Clint Eastwood tumors? Tady je to D. Co je to TME? Totální mesorektální excize. Co je to TEM? D. 22. Co je to TAMIS-TME? C. Ano. 23. Co je to etapová operace? C. A co je to ALPPS? Jestli pak víte, co je to HŠFŠMLŠ? Helena Šabatová, František Šura, malý špunti. To měli moji spolužáci na devítiletce. To je výtečná zkratka. Pokud znáte někoho, kdo se tak jmenuje. My jsme chtěli vydat v Bohunicích seznam zkratek. Je? Vyšel? - Ano. - A byly kompetenční spory. Kdo si třeba myslíte, že víte, co je FW? - Sedimentace erytrocytů. - No to není úplně pravda. Třetina pracovníků v Bohunicích si to nemyslí. To byste se divili, co některé zkratky pro některé obory znamenají. Takové oční, to má svoje zkratky. Kožní, to má úplně jiné zkratky než všichni ostatní. Já třeba používám KO poměrně běžně. Dlouho si mysleli spolupracovníci, že výkon dopadl špatně. Ale já jsem zase byl přesvědčen, že doporučuji kontroly. A výsledek byl, že je většina těch lidí měla krevní obraz. Takže z tohoto pohledu si myslím, že posledních 5 otázek se zkratkami bylo nejlepších.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast.

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.