Avastin a zhoubné nádory ledvin

Roche

Avastin (bevacizumab) je humanizovaná monok­lonální protilátka, která je ve svém mechanismu účinku cílená proti plazmatickému růstovému faktoru cévního endo­telu (VEGF). Jeho blokádou způsobí normalizaci nádoro­vého krevního řečiště, regresi nádorových cév a zábranu novotvorby cév.

Avastin a zhoubné nádory ledvin

Avastin prokázal účinnost v 1. linii léčby karcinomu ledviny, a to i s nízkodávkovým interferonem.

Léčba Avastinem je doporučena jak v lokálních, tak mezinárodních směrnicích.