Avastin v léčbě nemocných s karcinomem ledviny

Avastin v kombinaci s interferonem alfa-2a je indikován jako léčba 1. linie u nemocných s pokročilým a/nebo metastazujícím karcinomem ledviny.

Související články

Avastin® (bevacizumab) byl u karcinomu ledviny registrován na podkladě studie AVOREN, a to pro první linii léčby pokročilého světlobuněčného karcinomu ledviny v kombinaci s interferonem α-2a. Nemocní léčení touto novou kombinací žili ve srovnání s tehdy standardní léčbou interferonem α-2a téměř dvakrát déle aniž by jejich onemocnění progredovalo.

Léčba karcinomu ledviny - registrační studie Avoren

Léčba blokující VEGF má u karcinomu leviny své logické opodstatnění a to zejména u nádorů světlobuněčné histologie. Je zde pozorována porucha VHL genu, která ústí v nadprodukci různých růstových faktorů majících význam v nádorové genezi. Jedním z podstatných je právě VEGF.

Jaká je optimální sekvence léčby u karcinomu ledviny st. IV?