Anti VEGF léčba NSCLC

U příležitosti kongresu ESMO IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) 2008 se konalo satelitní symposium Roche zaměřené na plicní nádory. V příloze naleznete prezentace z tohoto sympozia.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 0,4 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 2,2 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 6,3 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 1,7 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 0,7 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 1,7 MB)

Související články

Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií na bazi platinového derivátu v 1. linii zlepšuje výsledky léčby nedlaždicobuněčného NSCLC. Přednáška přináší přehled klinických studií i observačních tuzemských dat z registru TULUNG.

Hostem satelitního sympózia o přínosu bevacizumabu v léčbě specifických skupin pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic byl také doktor Niels Reinmuth z Pneumoonkologické kliniky v německém Grosshansdorfu, který se spolu s našimi odborníky zamýšlel nad profilem pacienta vhodného pro léčbu bevacizumabem. Obsáhlá přednáška se zabývá účinností, bezpečností, udržovací léčbou a problematikou prediktivních markerů na základě dat z klinických studií. Po přednášce následuje krátká diskuse. Přednáška je opatřena českými titulky (bublina na dolní liště pod prezentací). 

Dne 4.12.2010 se v Praze uskutečnil seminář a kulatý diskusní stůl na téma léčby metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC).