Avastin v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic - rozhovor s paní profesorkou Skřičkovou

Na Brněnských onkologických dnech poskytla paní profesorka Skřičková rozhovor pro kongresové noviny o léčbě NSCLC bevacizumabem.  Portál MojeMedicina byl u toho s kamerou. 

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Avastin, bevacizumab používáme u našich pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, u těch, kteří mají neskvamózní histologii a v podstatě u každého pacienta, u kterého diagnostikujeme tento typ nádoru, tak velmi diskutujeme o tom, zda mu podáme Avastin v kombinaci s konvenční chemoterapií, kdy je zastoupený platinový derivát, anebo zda ho budeme léčit cisplatinou a pemetrexedem. Snažíme se, pokud ti lidé jsou v dobrém stavu, spíše se přiklonit k tomu bevacizumabu, protože nám zůstává ten pemetrexed do druhé linie léčby. A ten výběr těch pacientů je v podstatě velmi jednoduchý, protože kontraindikace toho bevacizumabu jsou opravdu minimální. Jsou to opakované tromboembolické příhody, potom kontakt s velkými cévami, který je dokumentovaný, potom nezvládnutelná hypertenze. A my nic jiného nezvažujeme u těch pacientů. Musím za naše pracoviště říct, že těch minimálních účinků jsme viděli málo, nejzávažnější účinek, který jsme měli, bylo právě krvácení do gastrointestinálního traktu u divertikulóz, u pacienta s divertikulózou. Já si myslím, že ta kombinace dává svoji logiku, protože ty preparáty biologické léčby, které my máme zatím dostupné, i když také blokují angiogenezi, že, když se zablokuje receptor pro epidermální růstový faktor, tak vlastně i tím je zablokovaná angiogeneze, ale působí přece jenom jinak na ty cévy než bevacizumab. A myslím si, že nakombinování preparátu, který je třeba právě indikovaný u pacientů s aktivačními mutacemi genu EGFR s bevacizumabem, by se mohlo ukázat jako velmi účinné. Ona dokonce už byla publikována práce loni na ASCU v Chicagu, která dokonce ukazovala výsledky výrazně lepší, tam se pohyboval čas do progrese kolem 18ti měsíců, což je naprosto neuvěřitelně číslo, byly tam určité nežádoucí příhody, takže si myslím, že je to léčba, která nebude moci být indikována u každého a bude muset být velice dobře manažovaná. To znamená, že ti pacienti musí být velmi dobře sledování z pohledu obou těch preparátů. Pneumoonkologie není samostatný obor. Myslím si, že by nebylo dobře, kdyby to byl samostatný obor, protože zahrnuje jak pneumologii, tak onkologii. Ale obecně co teď budu říkat, se netýká jenom pneumoonkologie, ale onkologie celé. Myslím si, že dnešní lékař, který pracuje s onkologickými pacienty, by měl vnímat toho pacienta jako celek a provázet ho v podstatě veškerým obdobím té onkologické diagnózy, což znamená od stanovení diagnózy, přes jeho léčbu buď s kurativním záměrem, přes léčbu paliativní, která v případě té pneumologie do sebe zabírá i metody jako intervenční bronchologie. A neměl by se soustřeďovat pouze na podávání léků, což já cítím jako takové částečně mínus dnešní klinické onkologie, že vlastně se soustředí pouze na podání tabletek a injekcí. Nemyslím to ve zlém, ale myslím si, že lékař, který chce pracovat s onkologickým pacientem s určitým typem nádoru, by měl mít vzdělání jak v oblasti toho základního onemocnění, v případě pneumologa je to atestace z pneumologie, tak v oblasti klinické onkologie. Právě proto, že ten jeden pohled, to znamená pohled pouze na tu léčbu preparáty a ne na tu léčbu komplexní, prostě nestačí. Právě proto, že jsem ten pneumolog se specializací také v klinické onkologii čili se zabývám pneumoonkologií, tak já jsem se účastnila dnes edukačního sympozia věnovaného pneumoonkologii, který jsem organizovala, byla jsem moc ráda, že přijela vyzvaná řečnice paní profesorka Peters, která měla nádhernou přednášku o imunoterapii u nemalobuněčného karcinomu plic. Byla jsem ale také ráda, že jsem si udělala prostor a byla jsem i na ten první blok, který se zabýval jinými diagnózami, než je moje diagnóza karcinom plic. Byli tam řečníci, kteří nás seznamovali s výsledky studií, které byly publikovány v posledních letech a mají jednoznačný dopad do roku 2015. Ty studie byly věnovány kolorektálnímu karcinomu, gynekologickým nádorům, urogenitálním nádorům a melanomu čili v podstatě napříč celou onkologií. A pro mě toto bylo nesmírně užitečné.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Edukační seminář: Nemalobuněčný karcinom plic – nechirurgická léčba

Hned na úvod letošních Brněnských onkologických dnů se konal edukační seminář nazvaný Nemalobuněčný karcinom plic – nechirurgická léčba. Přednášky jsme pro vás natočili a můžete si je poslechnout tak, jak zazněly v sále. 

Přehledová přednáška o nemalobuněčném karcinomu v České republice a o výsledcích jeho léčby bevacizumabem. Data z registru TULUNG.

Úvodní slovo prof. Vyzuly k slavnostnímu satelitnímu sympóziu "10 let s Avastinem".