Cílená léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)

Bronchogenní karcinom byl dlouho vzácně se vyskytující nemocí. Ještě v první třetině minulého století byly diagnostikovány jen jednotlivé případy, které byly předmětem kasuistických sdělení. Dnešní situace je radikálně odlišná.

V Medical Tribune 6/2010 vyšel článek prof. Zatloukala Cílená léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Článek shrnuje současný stav biologiké léčby nemalobuněčného plicního karcinomu. Přečtěte si článek v Medical tribune.

Související články

U příležitosti kongresu ESMO IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) 2008 se konalo satelitní symposium Roche zaměřené na plicní nádory. V příloze naleznete prezentace z tohoto sympozia.

Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií na bazi platinového derivátu v 1. linii zlepšuje výsledky léčby nedlaždicobuněčného NSCLC. Přednáška přináší přehled klinických studií i observačních tuzemských dat z registru TULUNG.

Hostem satelitního sympózia o přínosu bevacizumabu v léčbě specifických skupin pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic byl také doktor Niels Reinmuth z Pneumoonkologické kliniky v německém Grosshansdorfu, který se spolu s našimi odborníky zamýšlel nad profilem pacienta vhodného pro léčbu bevacizumabem. Obsáhlá přednáška se zabývá účinností, bezpečností, udržovací léčbou a problematikou prediktivních markerů na základě dat z klinických studií. Po přednášce následuje krátká diskuse. Přednáška je opatřena českými titulky (bublina na dolní liště pod prezentací).