Pochopení benefitů z anti-VEGF léčby: proč, kdy a kdo?

Prezentace shrnující poslední výsledky studií s antiangiogenní léčbou nemalobuněčného karcinomu plic zazněla na kongresu ESMO.

Prezentace, která shrnuje poslední výsledky studií s antiangiogenní léčbou Avastinem v terapii nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), zazněla na satelitním sympoziu firmy Roche dne 8.10. 2010 na kongresu evropské onkologické společnosti ESMO.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 1,0 MB)

Související články

U příležitosti kongresu ESMO IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) 2008 se konalo satelitní symposium Roche zaměřené na plicní nádory. V příloze naleznete prezentace z tohoto sympozia.

Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií na bazi platinového derivátu v 1. linii zlepšuje výsledky léčby nedlaždicobuněčného NSCLC. Přednáška přináší přehled klinických studií i observačních tuzemských dat z registru TULUNG.

Hostem satelitního sympózia o přínosu bevacizumabu v léčbě specifických skupin pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic byl také doktor Niels Reinmuth z Pneumoonkologické kliniky v německém Grosshansdorfu, který se spolu s našimi odborníky zamýšlel nad profilem pacienta vhodného pro léčbu bevacizumabem. Obsáhlá přednáška se zabývá účinností, bezpečností, udržovací léčbou a problematikou prediktivních markerů na základě dat z klinických studií. Po přednášce následuje krátká diskuse. Přednáška je opatřena českými titulky (bublina na dolní liště pod prezentací).