Přínos Avastinu v léčbě specifických skupin pacientů - zahájení satelitního semináře Západočeských pneumoonkologických dnů 2014

Na úvod satelitního sympózia Západočeských pneumoonkologických dnů, které se věnovalo přínosu inhibitoru angiogeneze, bevacizumabu v léčbě specifických skupin pacientů s karcinomem plic,  představil pan profesor Kolek možnosti bevacizumabu, který se zapojuje do celého systému komplexní protinádorové léčby. Přednášející se věnoval také podmínkám úhrady léčby karcinomu plic bevacizumabem.  

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Kolegyně a kolegové, dostalo se mi té cti, že budu teď chvilku předsedat sympoziu firmy Roche, které je věnováno léku, o jehož účincích jsme již během dnešního dne slyšeli, je to bevacizumab, inhibitor angiogeneze. Já bych uvedl sympozium několika slidy, které by měly ukázat možnost účinků tohoto léku, který se zapojuje do celého systému komplexní protinádorové léčby, která obecně vlastně tlumí růst buněk. V dnešní době ovšem víme, že ta cesta k nádorovému zvrhnutí je nesmírně složitá, je spojena s deregulacemi mnoha energetických a imunologických pochodů a vlastně brání tomu prodlouženém přežívání nádorových buněk, které vlastně vyplývá z nestability genomu a snaží se ovlivňovat metastazování, snaží se ovlivňovat nadměrnou replikaci některých složek genomu a hrají zde roli určitě mnohé podobné mechanismy jako u zánětu, cytokiny, které známe ze zánětlivých pochodů, se uplatňují u nádorů, ovlivňování receptorů buněk u nádorů je nesmírně zajímavé, v tom smyslu víme, že vlastně nádorové buňky unikají imunitnímu dozoru a že v současné době se snažíme nebo výzkum protinádorový se snaží najít cesty, jak zabránit tomu, aby nádorové buňky unikaly imunitním buňkám a jejich dohledu. Do toho všeho ještě vstupuje ta vazba na angiogenezi a ovlivnění tohoto pochodu. Avastin je lék, který my jako pneumologové, jsme zdaleka nedostali jako úplně první, ale jsou nádory, u nichž působí, dá se říct, úspěšněji. Úplně první to byl karcinom tlustého střeva, kde vlastně už v roce 2003 bylo zjištěno, že bevacizumab je úspěšný v první linii a tady vidíte tu kaskádu, že karcinom plic sice první nebyl, ale byl celkem v čele a pak přišel karcinom tlustého střeva v druhé linii, karcinom ledvin, karcinom vaječníků, rekurentní karcinom vaječníků. Takto se dá říct, že bevacizumab v současné onkologii hraje zásadní roli, u některých nádorů, jak jsem řekl, větší než u karcinomu plic, alespoň doposud. My momentálně řešíme nejednoznačný výklad podmínek úhrady tímto lékem. Je tam problém ve vysvětlování za jakých okolností se bevacizumab může dávat a může ještě dávat. Nové znění je pro indikace uvedené, v bodech platí, že pokud je z důvodu toxicity nutno přerušit nebo ukončit podávání jedné nebo více složek kombinovaného režimu, je možno pokračovat v léčbě bevacizumabem, pokud je podávání bevacizumabu samotného dobře snášeno. Léčba bevacizumabem se ukončuje při zjištění progrese či netoleranci léčby. Nám jde skutečně o to, abychom bevacizumab mohli dávat v té udržovací léčbě a aby pojišťovny vůči tomu neměly výhrady. Doufejme, že se toho dočkáme.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Diskuze na téma: Výběr vhodného pacienta s NSCLC pro kombinační léčbu s Avastinem

Zástupci všech pneumonkologických center přijali dne 19. června 2014 pozvání na moderovanou diskuzi, jejímž tématem byl výběr vhodného pacienta pro kombinovanou léčbu s Avastinem. Mezi diskutujícími byla též lékařka ze spádového pracoviště, jehož význam je zásadní především ve výběru a odesílání vhodných pacientů do pneumoonkologických center. Hostem diskuze byl MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., který má bohaté zkušenosti s léčbou Avastinem v jiných indikacích.

U příležitosti kongresu ESMO IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) 2008 se konalo satelitní symposium Roche zaměřené na plicní nádory. V příloze naleznete prezentace z tohoto sympozia.

Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií na bazi platinového derivátu v 1. linii zlepšuje výsledky léčby nedlaždicobuněčného NSCLC. Přednáška přináší přehled klinických studií i observačních tuzemských dat z registru TULUNG.