Avastin u karcinomu prsu - souhrn výsledků studií fáze III (2009)

Avastin je registrován (a od 1.3.2010 i hrazen) v první linii léčby metastazujícího karcinomu prsu. Regisrace je podložena daty ze dvou studií fáze III E2100 a AVADO. Nově byly publikovány i výsledky studie RIBBON-1, řízení k rozšíření registrace na základě dat této studie probíhá. Pretentace uvádí data těchto tří studií.

Související články

Kazuistika léčby 44-letá nemocné s karcinomem prsu v diseminovaném stádiu byla představena na BOD 2011.