Chair’s welcome: controlling tumour growth through angiogenesis inhibition

Úvodní přednášku na satelitním sympóziu s názvem Transforming the treatment landscape: angiogenesis inhibition in cancer, konaném v rámci 35. kongresu ESMO v Miláně, přednesl Martin Gore.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Přednáška je také k dispozici v českém jazyce a ve formátu ppt.

Odpovězte, prosím, na anketní otázku, která byla položena publiku profesorem Martinem Gorem během této přednášky. Odpovědi návštěvníků portálu MojeMedicína si můžete porovnat s odpovědí publika na ESMO sympóziu. Jak publikum odpovědělo se dozvíte v přednášce.

Bevacizumab přináší významný klinický benefit, protože

  • 0% (0 hlasů) - Specificky inhibuje VEGF jeho profil bezpečnosti se proto nepřekrývá s profilem jiných léků
  • 0% (0 hlasů) - Jeho mechanismus účinku je komplementární k dalším protinádorovým lékům
  • 0% (0 hlasů) - Normalizuje nádorovou cévní síť, zvyšuje průnik souběžně podávaných protinádor. léků k nádor. buňkám
  • 100% (5 hlasů) - Všechny možnosti

Související články

Růstový faktor cévního endotelu (VEGF) hraje významnou úlohu v celé řadě onemocnění souvisejících s tvorbou cévní sítě. Funkce VEGF byla v posledních letech důkladně popsána právě u maligních nádorů. Patologická tvorba cévní sítě při rozvoji nádorového onemocnění - zprostředkovaná VEGF - pomáhá zhoubnému nádoru v jeho růstu a metastazování. Selektivní a trvalá blokáda VEGF bevacizumabem (Avastin) zasahuje kruciálně do těchto dějů a způsobuje regresi nádorové sítě, normalizaci její struktury a inhibici růstu cév nových či obnovu již zaniklých větví. Důsledkem je lepší průnik chemoterapie do nádoru, omezení růstu nádoru i jeho šíření dále do organismu.

Krátký film v anglickém jazyce vám přibližuje angiogenezi a mechanismus účinku protilátky proti VEGF - Avastin (bevacizumab).

Selektivní a přesná inhibice VEGF bevacizumabem dovolí větší přesnost zásahu, než jiné způsoby ovlivnění signální cesty VEGF a tím zabraňuje vzniku nechtěných účinků cestou nezprostředkovanou pouze VEGF.