Nádorová angiogeneze a její blokáda

Růst nových cév je nezbytným předpokladem růstu a progrese nádoru. Hlavním mediátorem nádorové angiogeneze je růstrový faktor cévního endotelu (vascular endothelial growth factor - VEGF). Bevacizumab je protilátka proti VEGF. Při blokádě VEGF zanikají nezralé nádorové cévy, normalizuje se cévní síť, což umožnuje i lepší průnik jiných léků do nádoru. Současně blokována tvorba nových cév a tím bráněno tvorbě nádoru.

Nadorova_angiogeneze_a_jeji_blokada.ppt

Související články

Růstový faktor cévního endotelu (VEGF) hraje významnou úlohu v celé řadě onemocnění souvisejících s tvorbou cévní sítě. Funkce VEGF byla v posledních letech důkladně popsána právě u maligních nádorů. Patologická tvorba cévní sítě při rozvoji nádorového onemocnění - zprostředkovaná VEGF - pomáhá zhoubnému nádoru v jeho růstu a metastazování. Selektivní a trvalá blokáda VEGF bevacizumabem (Avastin) zasahuje kruciálně do těchto dějů a způsobuje regresi nádorové sítě, normalizaci její struktury a inhibici růstu cév nových či obnovu již zaniklých větví. Důsledkem je lepší průnik chemoterapie do nádoru, omezení růstu nádoru i jeho šíření dále do organismu.

Úvodní přednášku na satelitním sympóziu s názvem Transforming the treatment landscape: angiogenesis inhibition in cancer, konaném v rámci 35. kongresu ESMO v Miláně, přednesl Martin Gore.

Krátký film v anglickém jazyce vám přibližuje angiogenezi a mechanismus účinku protilátky proti VEGF - Avastin (bevacizumab).