Zacíleno přesně na VEGF - Mechanismus účinku přípravku Avastin

Selektivní a přesná inhibice VEGF bevacizumabem dovolí větší přesnost zásahu, než jiné způsoby ovlivnění signální cesty VEGF a tím zabraňuje vzniku nechtěných účinků cestou nezprostředkovanou pouze VEGF.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 3,3 MB)

Související články

Růstový faktor cévního endotelu (VEGF) hraje významnou úlohu v celé řadě onemocnění souvisejících s tvorbou cévní sítě. Funkce VEGF byla v posledních letech důkladně popsána právě u maligních nádorů. Patologická tvorba cévní sítě při rozvoji nádorového onemocnění - zprostředkovaná VEGF - pomáhá zhoubnému nádoru v jeho růstu a metastazování. Selektivní a trvalá blokáda VEGF bevacizumabem (Avastin) zasahuje kruciálně do těchto dějů a způsobuje regresi nádorové sítě, normalizaci její struktury a inhibici růstu cév nových či obnovu již zaniklých větví. Důsledkem je lepší průnik chemoterapie do nádoru, omezení růstu nádoru i jeho šíření dále do organismu.

Úvodní přednášku na satelitním sympóziu s názvem Transforming the treatment landscape: angiogenesis inhibition in cancer, konaném v rámci 35. kongresu ESMO v Miláně, přednesl Martin Gore.

Krátký film v anglickém jazyce vám přibližuje angiogenezi a mechanismus účinku protilátky proti VEGF - Avastin (bevacizumab).