Nový webový portál

Svět jedniček a nul se pevně vklínil do našich denních rozvrhů - prezentace studií, zkušeností, webcastů, kazuistik na portálu určeném pro odborníky je toho jen dalším důkazem.

Ve světě bylo léčebnými režimy s Avastinem léčeno již více než 1.000.000 nemocných. Přestože je Avastin v léčebné praxi již od roku 2005, jeho klinický vývoj stále pokračuje. Na jedné straně jsou ve studiích II a III. Fáze zkoumány možnosti léčby nemocných s dalšími indikacemi. Na straně druhé i praxe v registrovaných indikacích staví odbornou veřejnost před otázky, diskutované na odborných shromážděních – patří mezi ně snaha výzkumníků i společnosti Roche objevit validní prediktor účinnosti léčby Avastinem, stále je tak diskutována otázka léčby do progrese, běží klinické studie zaměřené na otázku léčby s Avastinem po progresi atp.

Komplexní informace určené pro lékaře je možné nalézt nejen na portálu mojemedicina.cz, ale i na mezinárodní stránce www.avastin.net.

Z náhledu stránky je patrné, že dostupné informace pokrývají všechny v Evropě registrované indikace. Stránky nabízejí komentáře a analýzy registračních i dalších klinických studií, např.

Ve formě stažitelných prezentací jsou dostupné recentní práce, například Patterns of disease progression – pooled data from randomised phase III trials.

Kazuistická sdělení vedená věhlasnými onkology umožňují srovnání klinické praxe.

A v neposlední řadě jsou na stránce dostupné webcasty na recentní témata s možností stažení prezentací – jako je vystoupení prof. Axela Grotheyho: Optimising mCRC treatment options

Optimising mCRC treatment options - webcast

Kliknutím na obrázek se Vám otevře přednáška prof. Grotheyho.

Související články

Průřez historií léčivého přípravku Avastin. 

Novinky roku 2009 a 2010: V březnu 2009 byly ze seznamu kontraindikací Avastinu vyňaty CNS metastázy. V lednu 2010 byl pro léčbu nemocných s metastazujícím karcinomem žaludku HER2 pozitivním registrován Herceptin.

Na úvod satelitního sympózia společnosti Roche promluvili prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a  MUDr. Jana Prausová, Ph.D.,MBA.