Moje zkušenosti s přípravkem bevacizumab. Rozhovor s panem profesorem Vyzulou

Po škončení sympózia 10 let s Avastinem poskytl prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. rozhovor pro kongresové noviny. Tématem rozhovoru byly jeho zkušenosti s přípravkem  Avastin.  Portál MojeMedicina u toho byl s kamerou.  

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Jsem osobně přesvědčen o tom, že Avastin za těch 10 let udělal obrovský kus práce. Jednak je zajímavé to, že v podstatě za 10 let jsme měli buď každý rok, nebo každý druhý rok nějakou novou diagnózu, nějakou novou indikaci. A to zřejmě vychází z toho, že on není úplně tak přímo specifický, je specifický proti endoteliálnímu faktoru, kterýžto je ale, obecně řečeno, jako obecný pro všechny. A i tedy pro nádory. A to si myslím, že je na něm to nejúžasnější. Za další - podstatné je říct to, že ačkoli se očekávaly určité vedlejší účinky, tak se vlastně ani tak moc nepotvrdily. A to si myslím, že dodalo nejenom kuráž, ale odvahu tedy onkologům jej používat i v takových těch hraničních situacích. Takže to bylo takové milé překvapení. A pokud se týká osobní zkušenosti - myslím si, že nejlépe jsou zvýrazněny právě v klinických registrech, které máme, které jsou dostatečné zásobeny klinickými daty a které ukazují na to, že naše výsledky jsou v podstatě, pokud se týká přežití nebo doby do progrese, lepší než u těch světoznámých velkých klinických studií, které vedly k registraci tohoto léku. A toho bych si v podstatě vážil nejvíce. Pro pacienta to znamená, že je to bezpečný lék, který jednoznačně u tohoto pokročilého onemocnění prodlužuje život. Já si myslím, že to je zásadní a v podstatě oni po něm nemají žádné vedlejší účinky, to je to nejdůležitější, co každého pacienta zajímá: jak mi bude. A vzhledem k tomu, že se dobře snáší, tak je to pro toho pacienta přínosem. My jsme donedávna do určité doby, tak před 10ti, 15ti lety vlastně nevěděli přesně, jak to bude s metastázami tohoto typu, které se dají resekovat, jak to bude potom s následnou léčbou nebo s následnou prognózou těchto pacientů. A Avastin vlastně poprvé jako lék ukázal, že opravdu po resekci, pak s následnou léčbou, se výrazně prodlužuje život těch pacientů, což předtím nebylo. A najednou tato možnost resekce metastáz jaterních se stala významnou a nedílnou součástí léčby onkologických pacientů

I am personally confirmed that Avastin has made a good deal of work during those 10 years. What is interesting, that almost every year, or at least every second year, we find some new diagnose or some new indication. This is probably coming from the aspect that Avastin is not truly specific. It is specific against endothelial factor, which is, generally said, common for all, and also for tumours. And this is its most spectacular quality. And second – although we´ve expected some side effects, they haven´t been confirmed. And this was what oncologist encouraged using it even in borderline situations. So, it was quite a nice surprise. As far as my personal experiences are concerned – these I think are best visible in our clinical registries that we have and that are full of clinical data showing our results that are even better than those of world-known big registration trials in terms of overall survival and progression free survival. And that is the point I appreciate most. It means for patient that this is a safe drug that undoubtedly prolongs life in this advanced diagnose. This is the most important aspect and patients don´t have any side effects from treatment with Avastin. Because the drug is very well tolerated, it is a big benefit for the patient. Some time ago, let´s say a ten years ago, we didn´t actually know how it was going to be with resectable metastasis and subsequent treatment and prognosis of these patients. Avastin as the first drug showed that truly resection and subsequent treatment can prolong life, which was not true before. And suddenly, this resection of liver metastasis became integral part of treatment of oncologic patients.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Přednáška připomíná data z klíčových klinických studií fáze III, vyhodnocující účinnost a bezpečnost léčby kolorektálního karcinomu bevacizumabem. 

Průřez historií léčivého přípravku Avastin. 

Přehledová přednáška o nemalobuněčném karcinomu v České republice a o výsledcích jeho léčby bevacizumabem. Data z registru TULUNG.