Příběh Avastinu. Milníky na cestě k jeho objevu a využití

Průřez historií léčivého přípravku Avastin. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Deset let je období takové celkem zajímavé. Zrovna to dítě vyroste z dětských střevíčků a už se dostává do období přechodného předtím, než vznikne to kritické období. Já vím o čem mluvím, já mám doma takovou dceru. Takže jsme vlastně prožili to nejlepší období. Teď dalších deset let to budou problémy a pak už to bude dobrý. Takže pojďme na to. Já bych to rád jenom krátce prošel. Moje přednáška je opravdu informativní o tom, jak to všechno vzniklo, jaká je historie, jak se na antiangiogenní léčbou přišlo. A potom na závěr mám pro vás krátké shrnutí. Vítám paní profesorku Skřičkovou, děkujeme, že jste dorazila. Teď jsme v plném počtu a můžeme hravě pokračovat dál. Ani byste nevěřili, ale začalo to všechno Williamem Harveyem. 1628. Objevení krevního oběhu, a ten za to vlastně v podstatě může. Potom bych zde rád připomněl skvělého a vynikajícího patologa Roberta Virchowa, který pozoroval, a jenom on, že nádory jsou vysoce vaskularizované. V roce 1927 popsal Waren Lewis nádorovou cévní síť u krys. A potom v roce 1945, což bylo těsně po válce, Algire a spolek pozorovali in vivo vývoj nádorového řečiště, což na tu dobu muselo být určitě něco úžasného. A přesouváme se do roku 1971, kdy Folkman izoloval faktor odpovědný za nádorovou angiogenezii a nazval je tumor angiogenic factor. A vlastně tom roce 1971 začíná ten pravý boom. Všimněte si, že publikoval svoji práci v The New England Journal of Medicine. No a v roce 1989 se podařilo Napoleonu Ferrarovi popsat strukturu genu a proteinu VEGF, a nazval jej vasculal endothelial growth factor. A tentýž muž o čtyři roky později už měl k dispozici protilátku, tedy myší, která by dokázala blokovat tento faktor. Tady si všimněte, že publikoval v Nature. Když půjdeme dál, v roce 2004 se pak dostáváme už k výsledku klinických studií. Myslím si, že je to období, které nás nejvíc zajímá, nicméně pochopitelně ten preklinický základní výzkum je nesmírně důležitý. No a tady ta známá studie Herberta Hurwitze, která umožnila, že v roce 2004 byl Avastin registrovaný ve Spojených státech, a to k léčbě kolorektálního karcinomu. Opět bych vás rád upozornil na to, že je to publikované v The New England Journal of Medicine. My tedy v tom roce, to bylo 2004, tak o rok později jsme dostali Avastin k nám, byl registrován, byl u nás k dispozici. V té době všechno začalo i tím, že už jsme měli určité zkušenosti s klinickými registry, aby byl lék snadněji nejenom zaregistrován, což byl samozřejmě, ale aby měl úhradu, tak ty klinické registry nám v tom značně pomohly a máme od té doby data. Na to teď ale není čas, to si řekneme na fóru onkologů. V roce 2006 potom pokračuje sága Avastinu, a to publikací Allana Sandlera, který uvedl výsledky studie s Avastinem u nemalobuněčného karcinomu plic. No a tím se dostal Avastin, bevacizumab, do možnosti léčby v první linii u pokročilého nebo metastatického karcinomu plic. V roce 2007 byla hned vzápětí studie Kathy Millerové, opět publikovaná v The New England Journal of Medicine, kterážto studie prokazovala významné výsledky bevacizumabu u karcinomu prsu. A od té doby se nám vzácně v kombinaci dostává bevacizumab s paklitaxelem v první linii léčby u pacientek s karcinomem prsu. Všichni dobře víte, že to nebylo jednoduché, to bylo v roce 2007, nicméně v České republice ta úhrada dlouho trvala. Několik let nebylo možné získat povolení. V současné době už několik let Avastin u karcinomu prsu používat můžeme. Dále Bernard Escudier v roce 2007 publikoval studii s výsledky Avastinu u karcinomu ledvin. Tady pravděpodobně nevidíte, nicméně přesto bych vás chtěl upozornit na to, že jedním ze spoluautorů je zde přítomný profesor Melichar. Takže to jsou i české stopy na osudu Avastinu v Čechách. Profesor Melichar. Bylo to publikováno v Lancet. Dále potom Robert Burger v roce 2011 publikoval svoje výsledky, a nejenom svoje výsledky, u karcinomu vaječníku. I tato věc, i když vedla potom k registraci, tak ji nebylo jednoduché v českých zemích plně zařadit do úhrady. Ale nakonec se podařilo. No a poslední studie, kterou zde mám, je od Tewariho, a to jsou výsledky bevacizumabu u karcinomu děložního čípku, což vedlo ke zlepšenému přežití u pacientek s pokročilým cervikální čípkem. A teď nevím, jestli to už mám říct...? Můžu to tedy říct, dostal jsem povolení. Že lék byl teď recentně, včera dokonce, registrován pro tuto indikaci. Pochopitelně zase nějakou dobu bude trvat, než se to u nás uchytí. Co ke dnešnímu dni můžeme říct, že máme vyčerpanou celou tu škálou a cestu Avastinu k několika diagnózám, což je dobře, a myslím si, že to ještě není uzavřeno. Možnosti Avastinu zde jsou. Máme jej velmi dobře ošahaný, dalo by se říct, takže víme, co od něj můžeme očekávat. No a teď na závěr bych vám chtěl říct dvě věci. V podstatě bych byl velice rád, kdybyste si zapamatovali, když to všechno pominu, což já věřím, že si pamatujete, ale kdyby tu náhodou někdo nebyl a přišel až teď, tak by si mohl zapamatovat dvě věci. Ta první je, že historie Avastinu je dlouhá a byla úspěšná. A ta druhá, všimněte si, že opět je to tady publikováno v The New England Journal of Medicine, což tedy znamená, že ten, kdo by chtěl být úspěšný v onkologii, musí publikovat v tomto časopise. Děkuji vám za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu 10 let s Avastinem - webcast.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2015 - přehled natočených přednášek.

Související články

Novinky roku 2009 a 2010: V březnu 2009 byly ze seznamu kontraindikací Avastinu vyňaty CNS metastázy. V lednu 2010 byl pro léčbu nemocných s metastazujícím karcinomem žaludku HER2 pozitivním registrován Herceptin.

Na úvod satelitního sympózia společnosti Roche promluvili prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a  MUDr. Jana Prausová, Ph.D.,MBA.

Přednášku shrnující antiangiogenní terapii zhoubných nádorů přednesl Dr. Gore na závěr satelitního sympózia s názvem Transforming the treatment landscape: angiogenesis inhibition in cancer, konaném v rámci 35. kongresu ESMO v Miláně.