CellCept (mykofenolát mofetil)

Roche

CellCept (mykofenolát mofetil) je v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy indikován k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů, kteří dostali allogení ledvinný, srdeční nebo jaterní transplantát.

CellCeptCellCept patří mezi imunosupresiva (léky potlačující imunitní reakci). Léčivou látkou je mykofenolát mofetil.

Přípravek CellCept tablety se užívá např. k zabránění odloučení transplantovaných orgánů (ledvin, srdce, jater).

Přípravek se užívá společně s léčivými přípravky, jako je cyklosporin nebo kortikosteroidy.