Dlouhodobé přežívání pacientů s HCC, léčeného Nexavarem® - přednáška

Přednáška zazněla na XIII. Motolských onkologických dnech dne 11. března 2011 v sekci Epidemiologie, patologie, diagnostika a léčba  kolorektálního karcinomu. Hepatocelulární karcinom.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Vážené předsednictvo, vážení kolegové. Jsem si vědom toho, že dopoledne se nachýlilo odpoledni, budu se snažit být stručný. Zásadní již bylo řečeno paní profesorkou, já se to pokusím pouze dokumentovat. Máme pacienta, který se nám prezentoval v roce 2007 poměrně dramaticky, s masivním hemoperitoneem. Toto je na dokreslení. Paní profesorka ukazovala prekancerózu. Tady je makroskopický hematom, mikroskopický hematom. Tak jak je můžeme najít ve Wikipedii. Patolog nejsem, ti by Vám určitě vysvětlili víc. Pánovi bylo 51, měl hepatitidu v anamnéze. Byl laparotomován velmi akutně pro masivní hemoperitoneum. Byl zjištěn zdroj krvácení v 8. segmentu jaterním, tumor velký 3 centimetry. Potom tam byl další tumor asi 5centimetrový. Byl proveden výkon životzachraňující. Krvácení bylo zastaveno koagulací a pacient byl dále vyšetřován, aby se zjistil rozsah onemocnění. Na CT bylo zjištěno daleko rozsáhlejší postižení, kdy tumor se tlačil do porty před jejím větvením. Podle ultrazvuku to postižení bylo o průměru kolem 8 centimetrů. Toto je CT, kde je vidět na levo mapovitý tumor, je tam vidět i útlak té porty. Bylo doplněno i angio-CT v IKEM, kde to postižení porty je patrné poměrně jasně. Pacient byl tedy v odstupu necelých 6 týdnů operován, byla provedena neanatomická resekce toho 8. segmentu. Peroperačně to postižení bylo ještě o něco rozsáhlejší. Histologicky: grade 1, hepatocelulární karcinom. A naši chirurgové, tak jak jsme od nich zvyklí, ne že bychom to očekávali, udělali více, než bylo jejich povinností. A pánovi zavedli 2 porty. Jeden do portálního řečiště a druhý do řečiště arteriálního. Ten jeden jsme museli vyndat poměrně časně pro flegmonu, ale ten druhý jsme se rozhodli používat. Pána jsme začali léčit v říjnu 2007, ta rekonvalescence byla odpovídající provedenému výkonu. Začal dostávat interferon a do toho intraarteriálního portu jsme podávali fluorouracil. Efekt léčby jsme sledovali biochemicky a zobrazovacími metodami. A jak vidíte, nebyl příliš uspokojivý. Takže po téměř roce od diagnózy jsme začali komunikovat s pojišťovnou o tom, co s pánem dále. Vidíte, že ta elevace CA 19-9 byla v dubnu 2008. A jestli si uvědomíte, kdy paní profesorka referovala o výsledcích studie STORM, tak je to poměrně záhy poté. V té době v SPC byl sorafenib indikován pouze pro léčbu nádorů ledvin. A trvalo nám to 7 týdnů, než jsme to prokonzultovali a protlačili až přes nejvyšší patra pojišťovny. Za použití paragrafu 16. Nakonec to bylo schváleno. A začali jsme podávat Nexavar od dubna v obvyklém dávkování. A už po měsíci podávání byla patrná nekrotizace těch jaterních ložisek při nezměněné velikosti. A byl patrný pokles CA 19-9. Léčba pokračuje dále. V současné době ten CT nález vypadá takto. Rentgenolog nejsem, ale trošičku mám tendenci vidět, že ta tumorózní masa v tom pravém laloku je lépe ohraničená. A snad minimálně regredovala. Teď bychom dali ty obrázky vedle sebe, abyste si udělali sami srovnání, zda mám pravdu, či nemám pravdu. A tady jen na dokreslení, že ten nádor si moc nevybírá také mezi politiky. Ten pán vpravo, to je zakladatel Lidové Číny, Sun Yat-Sen, první ministerský předseda. Z těch dvou soudruhů na levé straně hepatom zlikvidoval pouze E. Honeckera. Hudebníci se k tomu stavěli všelijak. Paní Piaf.., Ray Charles..., akorát Johannes Brahms se nad tím zamýšlel. Náš pacient na rozdíl od těch předcházejících je stále naživu. Jeho břicho připomíná s prominutím tureckou... Jizev tam má neúrekom, ale všecky jsou pevné. Pán se těší pevnému zdraví a stará se o vnoučátka. Souhrn. PT3 NX M0. Aktuální celkové přežití 45 měsíců. Bez progrese 36 měsíců na Nexavaru, performance status 0-1. Doufám, že napřesrok ho tady uvidíte znovu.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Motolské onkologické dny - webcast.

Související články

Přednáška zazněla na XIII. Motolských onkologických dnech dne 11. března 2011 v sekci Biologická  léčba  kolorektálního karcinomu.

Úvodní přednáška bloku s kazuistikami byla zaměřena na důležitost předoperačního stagingu u pacientů s tumorem rekta.  

Přednáška zazněla na Pracovním setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje a přináší přehled perkutánních a intravaskulárních metod a jejich užití v léčbě  metastazujícího karcinomu kolorekta.