Erivedge (vismodegib)

Roche

Erivedge (vismodegib) je perorálně užívaným inhibitorem signální dráhy Hedgehog, jejíž aktivace vede k rozvoji některých nádorů, včetně basocelulárního karcinomu. Erivedge byl vyvinutý k cílené blokádě abnormálně aktivované signální dráhy Hedgehog.

ErivedgeErivedge (vismodegib) je perorálně užívaným inhibitorem signální dráhy Hedgehog. Je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s metastazujícím bazocelulárním karcinomem a pacientů s lokálně pokročilým bazocelulárním karcinomem nevhodným k chirurgické léčbě nebo radioterapii.

Erivedge byl vyvinutý k cílené blokádě abnormálně aktivované signální dráhy Hedgehog. Aktivace signální dráhy Hedgehog vede k rozvoji některých nádorů, včetně basocelulárního karcinomu. 

...další informace o přípravku Erivedge

Program prevence početí

Pokud je přípravek Erivedge podáván těhotným ženám, může způsobit úmrtí embrya nebo plodu nebo závažné vrozené vady.U inhibitorů signální dráhy Hedgehog (jako je vismodegib) bylo u mnoha zvířecích druhů prokázáno, že jsou embryotoxické a/nebo teratogenní a že mohou způsobovat těžké malformace, včetně kraniofaciálních anomálií, defektů středočárových struktur a defektů končetin. Přípravek Erivedge se nesmí užívat v průběhu těhotenství. Věnujte pozornost dalším infomacím k programu prevence početí

Erivedge - Mechanismus účinku

Klíčová slova: Erivedge; vismodegib