Erivedge a bazocelulární karcinom

Roche

Erivedge (vismodegib) je perorálně užívaným inhibitorem signální dráhy Hedgehog, jejíž aktivace vede k rozvoji některých nádorů, včetně basocelulárního karcinomu. Erivedge byl vyvinutý k cílené blokádě abnormálně aktivované signální dráhy Hedgehog.

Erivedge a bazocelulární karcinom

Přípravek Erivedge je indikován k léčbě dospělých pacientů se symptomatickým metastazujícím bazocelulárním karcinomem a také s lokálně pokročilým bazocelulárním karcinomem, který není vhodný k chirurgické léčbě nebo radioterapii.