Bezpečnost a účinnost vismodegibu u pacientů s pokročilým basocelulárním karcinomem (aBCC): 18- měsíční aktualizace klíčové studie ERIVANCE BCC

Vismodegib je první inhibitor Hedgehog signální dráhy registrovaný FDA 18-měsíční aktualizace prokázala prodloužení trvání léčebné odpovědi a konzistentní bezpečnostní profil vismodegibu.

Stáhněte si prezentaci ve formátu PPT

Související články

Prezentace 30 měsíční finální aktualizace studie ERIVANCE BCC, která navazuje na 18 měsíční aktualizaci studie. Vismodegib je první FDA a EMA schválený inhibitor Hedgehog signální dráhy, vykazující dlouhodobou účinnost a konzistentní bezpečnostní profil, jež jsou nadále předmětem sledování. Bezpečností profil vismodegibu zůstává konzistentní s daty z primární analýzy.  

Kasuistiky dvou 78 letých pacientů léčených pro inoperabilní perianální bazaliom a recidivující bazaliom vnitřního koutku oka ukazují obtížnost vyjednávání nové léčby s plátci péče. Kazuistiky zazněly v rámci debaty odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice.

Pan profesor představil případy dvou pacientů, léčených na Dermatovenerologické klinice FNKV v Praze, oba s mnohočetnými rozsáhlými bazaliomy a jejich úspěšnou léčbu přípravkem Erivedge. Přednáška zachycuje i komunikaci s pojišťovnou na téma hrazení této inovativní léčby.