Co nového v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu?

Úvodní přednáška satelitního sympózia se zaměřila především na mezioborovou týmovou spolupráci mezi dermatology a onkology při léčbě pokročilých nebo metastazujících basaliomů. Léčba přípravkem Erivedge je prubířským kamenem vzájemné spolupráce ve prospěch pacienta. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi ctí a potěšením, že mohu uvést toto sympózium, které se má týkat pokročilého a metastazujícího basaliomu. Basaliom je nejčastější zhoubný nádor, který patří do C44 - jiné kožní nádory a mezi těmito jinými kožními nádory činí skoro 80% a jeho incidence stále stoupá. Jak vypadá basaliom? Takto, takto, takto, takto. Všichni to víme, všichni víme, že je dobře zvladatelný a je historicky - a dosud stále je a nepochybně i bude - v rukou dermatologů. Tyto basaliomy, které jsem ukazovala, víme, že prakticky nemetastazují, ale mohou spotřebovávat velké části povrchu, mohou tvořit vředy a mohou velmi snižovat kvalitu života svého nositele a víme také, že mohou vzácně metastazovat. Rozsáhlé basaliomy byly posílány k radioterapii, ale třeba takovýto bazaliom nebo takovýto nebo takovýto už je i mimo možnosti radioterapeuta. Takže tito pacienti byli velcí trpitelé a bylo velmi obtížné některé tyto rozsáhlé basaliomy zvládat. A možnosti zvládat je nám přinášejí nové inovativní léky, nové přístupy, nové možnosti. Cílené léky veškeré, které máme, jsou v rukou komplexních onkologických center a jsou vždycky na mezioborové týmové spolupráci, v tomto případě je to spolupráce dermatologů a onkologů, která je známá z melanomu, ale je třeba tedy ji napřáhnout i v tomto směru. Znamená to, že kdo léčí hodně, léčí dobře. Cílem rozhodně nejsou žádné kompetenční spory, ale cílem je dobře léčený a dokonce vyléčený pacient. Nový inovativní lék Erivedge je první cílená systémová léčba pokročilého basocelulárního karcinomu. A přinesl nám novinky a možnosti, které uvidíme a Erivedge je vlastně prubířský kámen vzájemné spolupráce posunuté trošku do jiné oblasti než je melanoblastom. A další řečníci o tom jistě vědí své a řeknou vám více a lépe. Děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu XXII. Jihočeské onkologické dny - webcast.

Související články

Kasuistiky dvou 78 letých pacientů léčených pro inoperabilní perianální bazaliom a recidivující bazaliom vnitřního koutku oka ukazují obtížnost vyjednávání nové léčby s plátci péče. Kazuistiky zazněly v rámci debaty odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice.

Pan profesor představil případy dvou pacientů, léčených na Dermatovenerologické klinice FNKV v Praze, oba s mnohočetnými rozsáhlými bazaliomy a jejich úspěšnou léčbu přípravkem Erivedge. Přednáška zachycuje i komunikaci s pojišťovnou na téma hrazení této inovativní léčby.  

Satelitní sympózium společnosti Roche, které se letos věnovalo novinkám v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu a ve své druhé části léčbě bevacizumabem, uvedl MUDr. Jiří Pešina.