Léčba Erivedge® (vismodegib) na Dermatovenerologické klinice FNKV, Praha

Kasuistiky dvou 78 letých pacientů léčených pro inoperabilní perianální bazaliom a recidivující bazaliom vnitřního koutku oka ukazují obtížnost vyjednávání nové léčby s plátci péče. Kazuistiky zazněly v rámci debaty odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Děkuji za slovo a dovolím si představit v rychlosti další 2 pacienty z naší kliniky, u kterých jsme žádali skrz §16 k léčbě Erivedgem. První pacient, pan Bohumil, 78letý pacient léčený pouze pro revmatoidní artritidu, v rodině bez nějakých dermatoonkologických pozoruhodností. Měl diagnostikovaný perianální bazaliom v roce 2012, který byl pro svou lokalitu a rozsah hned ozářen v celkové dávce 60 grayů, byť primárně ten efekt léčebný byl kompletní, s kompletní remisí, během roku došlo k postupnému relapsu a na konci roku 2013 to bylo histologicky verifikováno. Jeho spádový onkolog požádal na jaře letošního roku o schválení přípravku Erivedge skrz §16. A jak to dopadlo? Možná zase je velmi rychle, stačí jen kývnutí. Co si myslíte - bylo schváleno, nebylo schváleno v takovémto případě? Snad ano. Ano. Možná se pokusili tu léčbu odsunout, jak to pojišťovna dělá. Prodloužení. Pan primář Vošmik, jeho názor? Já si nyní ani netroufám odpovědět. Pan profesor? Také se zdráhá. Tak uvidíme, jak to dopadlo. Tak samozřejmě na první pokus to nevyšlo s tím, že pracoviště není požadovaného typu, též požadovali superkonsiliární chirurgické vyšetření, které bylo provedeno a chirurg konstatoval, že v daném terénu je jakákoliv chirurgická intervence zcela iracionální. Tak se pacient dostal k nám my jsme opět požádali skrz §16 pojišťovnu. A jak to dopadlo? Možná si můžeme pustit i obrázek, jestli ho tam máte. Tady vidíme nález. Je to tedy perianální bazaliom ulcerující více vpravo a v okolí, dobře patrná výrazná fibrotizace po předchozí radioterapii. Myslíte, že už pojišťovny povolily §16? Já už si netroufnu odpovědět. Tak ani na druhý pokus to nevyšlo. Argumenty pojišťovny byly z většině podobné, o kterých už mluvil pan profesor Arenberger. Navíc zmiňovali zase lokální terapii v kontextu paliativní péče, my jsme se samozřejmě nespokojili s tím, že je dostupná potenciální kurativní metoda, taktéž se na cestě někde ztratily výsledky CT vyšetření, které samozřejmě byly udělány a ve kterých byla jasně průkazná infiltrace do okolní svaloviny. Opět poukazovali na nežádoucí účinky vismodegibu, my víme a máme zkušenosti už s více jak 20 pacienty, že ty nežádoucí účinky jsou většinou dobře snášené, v případech, kdy jsou větší závažnosti, tak obvykle nastupují až po několika měsících, kdy už je dosaženo léčebné odpovědi. Navrhovali pacienta zařadit i do klinické studie, která v té době už byla pro nábor pacientů uzavřena a ani v současné době žádná jiná v České republice otevřená není. Takto jsme argumentovali, napotřetí už to vyšlo a před 3 týdny byl pacient zahájen v léčbě Erivedgem. Druhý pacient je pan David, 78letý pán, který trpí takovým balíčkem civilizačních chorob, dobře kompenzovaných. V rodině bez pozitivní dermatoonkologické anamnézy. Ten bojuje již 12 let s recidivujícím bazaliomem koutku pravého oka, byl 3x excidován i včetně té poslední vcelku invazivního rekonstrukčního zákroku plastického chirurga a v roce 2014 došlo k další recidivě s vcelku rychlou progresí, plastičtí chirurgové ho poslali již na naše pracoviště, že do toho tedy řezat již nebudou. Toto je fotka pacienta. My jsme na začátku srpna zažádali o úhradu skrz §16, první ozva byla na konci roku - pardon - na konci srpna, kdy žádali proformu fakturu za balení Erivedge, tu jsme poslali obratem. Nicméně další měsíc a čtvrt to bylo bez reakce, takže jsme samozřejmě urgovali, na začátku října přišla odpověď e-mailem, že tedy bude zamítnuto a dnes konečně i na papíře jsem si ráno přečetl rukou psané tyto 2 věty, že nebylo tedy jednoznačně doloženo, že jsou vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby a také argumentaci tím, že přípravek Erivedge je dosud v klinickém zkoušení, takže my se samozřejmě odvoláme a uvidíme, snad další boj bude také úspěšný u tohoto pacienta. Možná bychom mohli požádat o radu paní primářku Sedláčkovou a pana primáře Vošmika. Co napsat do takového zamítnutí nebo co argumentovat pojišťovně, když napíše toto sdělení? Tak já bych se vyjádřila zase k té chemoterapii. Myslím, že návrh podávat cisplatinu 78letému pacientovi se spoustou dalších komorbidit je totální nesmysl. Určitě toto není indikováno co se týče radioterapie a ostatních lokálních metod, to nechám panu primáři Vošmikovi. Tak já bych asi odpověděl podobně. Tak určitě bych tam asi za těchto okolností vyjmenoval ty jednotlivé metody, které oni předpokládají nebo které by i teoreticky přicházely v úvahu a samozřejmě tam zdůvodnil proč ta konkrétní metoda nejde, tam si myslím, že jedině to tam takto uvést a případně i vyjádření odborníků z těch příslušných profesí. Tak máme to i takto v plánu a příslušní odborníci se již vyjádřili, samozřejmě ve prospěch podávání systémové léčby Erivedgem.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky ze sympózia Novinka v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu, které zazněly 16. října 2014 v Českém Krumlově v rámci XXI. Jihočeských onkologických dnů.

Související články

Pan profesor představil případy dvou pacientů, léčených na Dermatovenerologické klinice FNKV v Praze, oba s mnohočetnými rozsáhlými bazaliomy a jejich úspěšnou léčbu přípravkem Erivedge. Přednáška zachycuje i komunikaci s pojišťovnou na téma hrazení této inovativní léčby.  

Satelitní sympózium společnosti Roche, které se letos věnovalo novinkám v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu a ve své druhé části léčbě bevacizumabem, uvedl MUDr. Jiří Pešina.

Přednáška představuje casuistiku 82 letého pacienta s celou řadou komorbidit, léčeného na Dermatovenerologické klinice FNKV Praha přípravkem Erivedge.