Léčba Erivedge® (vismodegib) na Dermatovenerologické klinice FNKV, Praha

Přednáška představuje casuistiku 82 letého pacienta s celou řadou komorbidit, léčeného na Dermatovenerologické klinice FNKV Praha přípravkem Erivedge. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobré odpoledne, já si dovolím představit dalšího našeho pacienta léčeného přípravkem Erivedge. Jedná se o 82 letého pána s celou řadou komorbidit, včetně kožních komorbidit, nicméně celkově interně dobře kompenzovaného, bez nějakých prognosticky závažných onemocnění. U tohoto pána už od 22 let života se řeší opakované recidivující basaliomy. Nutno zde říci, že bylo provedeno i molekulárně genetické vyšetření bez průkazu mutace pro Gorlinův syndrom. V posledních 60ti letech byl velmi četně léčen excizemi, kryoterapiemi, laserovými ablacemi, fotodynamickou léčbou a i před zhruba 15ti lety byl léčen radioterapií na různých lokalitách napříč celým tělem. A k nám se dostává v tomto stavu, kdy je velké množství basaliomů na trupu, zejména na zádech, méně i na hrudníku, několik basaliomů bylo i na obličeji, na horních končetinách. A pak velmi významný nález exulcerovaný tumor na levém stehně. Je vidět kolem té exulcerace i výrazná fibróza po předchozí radioterapii. Pacient takto jednoznačně splňoval indikační kritéria k nasazení systémové léčby vismodegibem, s ohledem na množství, na rozsah i na to, že ty basaliomy recidivovaly po ozařování. My jsme na konci minulého roku zažádali o úhradu, tehdy ještě skrze paragraf 16, dle pojišťovny samozřejmě na poprvé jsme neuspěli, druhý pokus byl již úspěšnější. A léčba se k pacientovi dostala na začátku dubna 2015 a úterý tohoto týdne jsem pacienta viděl naposled, kdy absolvoval již 6 měsíčních cyklů a nutno pro dobro pojišťovny říct, že těch dalších administrativních obstrukcí nebylo tolik, takže pacient v průběhu těch 6ti měsíců se ocitl bez léčby dohromady pouze několik málo týdnů. I přesto, že je to pacient starší s mnoho komorbiditami, tak tu léčbu zvládá velmi dobře, kromě té klasické triády obtíží jako jsou noční křeče, poruchy chuti a výpad vlasů a chlupů si na nic dalšího nestěžuje a ten efekt je velmi velmi dobrý. Tady je srovnání nálezu na zádech oproti stavu před léčbou a stavu po prvním měsíci léčby, kde je vidět už významné oploštění basaliomů a i ztrátu těch krust a erozí. Po dalších 2 měsících efekt pokračuje velmi dobře a toto je fotka po 6ti měsících z tohoto úterý, kdy klinicky se spíše už jedná o jizvy a žádná klinicky patrná reziduální nádorová infiltrace není. Ještě ilustrativnější je ten nález na levé dolní končetině, kde už po prvním měsíci je výrazně patrné odhojení z okrajů těch tumorů, po dalších 2 měsících pokračuje výborné hojení a toto je fotka zase z tohoto úterý, kde vidíme zcela zahojení kaudálních tumorů a u kraniálního tumoru se jedná již pouze o reziduální zhruba 2 cm krustu. Takže my doufáme nebo už v podstatě nepochybujeme, že s pacientem bitvu dobojujeme do kompletní remise. To je vše. Děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu XXII. Jihočeské onkologické dny - webcast.

Související články

Kasuistiky dvou 78 letých pacientů léčených pro inoperabilní perianální bazaliom a recidivující bazaliom vnitřního koutku oka ukazují obtížnost vyjednávání nové léčby s plátci péče. Kazuistiky zazněly v rámci debaty odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice.

Pan profesor představil případy dvou pacientů, léčených na Dermatovenerologické klinice FNKV v Praze, oba s mnohočetnými rozsáhlými bazaliomy a jejich úspěšnou léčbu přípravkem Erivedge. Přednáška zachycuje i komunikaci s pojišťovnou na téma hrazení této inovativní léčby.  

Satelitní sympózium společnosti Roche, které se letos věnovalo novinkám v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu a ve své druhé části léčbě bevacizumabem, uvedl MUDr. Jiří Pešina.