Nový přístup k pokročilému bazocelulárnímu karcinomu

ERIVANCE BCC vedla FDA ke schválení vismodegibu (Erivedge) v USA a Mexiku pro léčbu dospělých s metastatickým BCC nebo lokálně pokročilým BCC s rekurencí po předchozí chirurgické léčbě nebo nevhodným k chirurgické léčbě a pacientů, kteří jsou nevhodni k radioterapii.

Stáhněte si prezentaci ve formátu PPT

Související články

Kasuistiky dvou 78 letých pacientů léčených pro inoperabilní perianální bazaliom a recidivující bazaliom vnitřního koutku oka ukazují obtížnost vyjednávání nové léčby s plátci péče. Kazuistiky zazněly v rámci debaty odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice.

Pan profesor představil případy dvou pacientů, léčených na Dermatovenerologické klinice FNKV v Praze, oba s mnohočetnými rozsáhlými bazaliomy a jejich úspěšnou léčbu přípravkem Erivedge. Přednáška zachycuje i komunikaci s pojišťovnou na téma hrazení této inovativní léčby.  

Satelitní sympózium společnosti Roche, které se letos věnovalo novinkám v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu a ve své druhé části léčbě bevacizumabem, uvedl MUDr. Jiří Pešina.