Nový směr v léčbě pokročilého basocelulárního karcinomu inhibitory signální dráhy Hedgehog

Prezentace ze sympózia věnovaného léčbě pokročilého basocelulárního karcinomu přípravkem Erivedge, které se konalo v rámci 9. kongresu EADO (Evropská asociace dermatoonkologů) 17.-20. července 2013 v Hamburgu. Prezentace obsahuje 18-měsíční aktualizaci registrační studie Erivance a analýzu prvních 300 pacientů z globální bezpečnostní studie STEVIE. Prezentace je v češtině.

Prezentaci si můžete také stáhnout ve formátu pdf.

Související články

Kasuistiky dvou 78 letých pacientů léčených pro inoperabilní perianální bazaliom a recidivující bazaliom vnitřního koutku oka ukazují obtížnost vyjednávání nové léčby s plátci péče. Kazuistiky zazněly v rámci debaty odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice.

Pan profesor představil případy dvou pacientů, léčených na Dermatovenerologické klinice FNKV v Praze, oba s mnohočetnými rozsáhlými bazaliomy a jejich úspěšnou léčbu přípravkem Erivedge. Přednáška zachycuje i komunikaci s pojišťovnou na téma hrazení této inovativní léčby.  

Satelitní sympózium společnosti Roche, které se letos věnovalo novinkám v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu a ve své druhé části léčbě bevacizumabem, uvedl MUDr. Jiří Pešina.