Bezpečnost a účinnost vismodegibu u pacientů s pokročilým basocelulárním karcinomem (aBCC): 30-měsíční finální aktualizace studie ERIVANCE BCC

Prezentace 30 měsíční finální aktualizace studie ERIVANCE BCC, která navazuje na 18 měsíční aktualizaci studie. Vismodegib je první FDA a EMA schválený inhibitor Hedgehog signální dráhy, vykazující dlouhodobou účinnost a konzistentní bezpečnostní profil, jež jsou nadále předmětem sledování. Bezpečností profil vismodegibu zůstává konzistentní s daty z primární analýzy.  

Související články

Vismodegib je první inhibitor Hedgehog signální dráhy registrovaný FDA 18-měsíční aktualizace prokázala prodloužení trvání léčebné odpovědi a konzistentní bezpečnostní profil vismodegibu.

Ve dnech 27. a 28. března 2010 proběhlo v Praze mezinárodní setkání lékařů. Jedním z jeho hlavních témat byla moderní léčba folikulárního lymfomu. Zde Vám nabízíme prezentace přednášejících, ve kterých se můžete seznámit s aktuálními tématy a výzvami léčby indolentních nehodgkinských lymfomů (NHL).

V rámci kongresu APASL se konal seminář o vyhledávání, diagnostice a léčbě chronické hepatitidy C v pacifické Asii. Mnohá data, která na semináři zazněla, platí globálně. Přinášíme vám prezentace.