Erivedge - základní informace

Roche

Erivedge (vismodegib) je perorálně užívaným inhibitorem signální dráhy Hedgehog, jejíž aktivace vede k rozvoji některých nádorů, včetně basocelulárního karcinomu. Erivedge byl vyvinutý k cílené blokádě abnormálně aktivované signální dráhy Hedgehog.

Erivedge - základní informace

Erivedge je perorálně užívaným inhibitorem signální dráhy Hedgehog. Je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s metastazujícím bazocelulárním karcinomem a pacientů s lokálně pokročilým bazocelulárním karcinomem nevhodným k chirurgické léčbě nebo radioterapii.

Erivedge byl vyvinutý k cílené blokádě abnormálně aktivované signální dráhy Hedgehog. Aktivace signální dráhy Hedgehog vede k rozvoji některých nádorů, včetně basocelulárního karcinomu. Bazocelulární karcinom je nejčastějším nádorem v Evropě, USA a Austrálii. Bazocelulární karcinom je pomalu rostoucím kožním nádorem a často vzniká na místech exponovaných slunci. Je velmi rozšířený a představuje přibližně 80% nemelanomových nádorů. Zatímco je velká většina pacientů s bazocelulárním karcinomem vyléčena excizí a/nebo radioterapií, u malého zlomku pacientů onemocnění progreduje do pokročilé formy a zasahuje hlubší struktury, anebo ve vzácných případech metastazuje a šíří se do dalších částí těla. Pokročilý bazocelulární karcinom je velmi obtížně léčitelný, a až do současnosti nebyly v Evropě v této indikaci registrovány žádné léčivé přípravky.

Evropská léková agentura schválila v červenci 2013 vismodegib (Erivedge) v monoterapii pokročilého basocelulárního karcinomu.