Jihočeské onkologické dny 2014 - Novinka v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu

V rámci Jihočeských onkologických dnů se uskutečnila debata odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti komerčního uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice. Nabízíme vám záznamy přednášky, které v rámci debaty zazněly. K dispozici je také celý záznam debaty

Program setkání:

Vismodegib (Erivedge) v léčbě pokročilého a metastazujícího bazaliomu

MUDr. Ivana Krajsová, MBA
Dermatovenerologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK

Léčba bazocelulárního karcinomu kůže radioterapií

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové
Kazuistika Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň
Léčba Erivedge® (vismodegib) na Dermatovenerologické klinice FNKV, Praha Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
FN Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika
Léčba Erivedge® (vismodegib) na Dermatovenerologické klinice FNKV, Praha MUDr. Jiří Ettler
FN Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika
Kasuistika pacienta s lokálně pokročilým bazocelulárním karcinomem v oblasti ucha MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové
Závěr MUDr. Ivana Krajsová, MBA
Dermatovenerologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK

 

Související články

Kasuistika 75 leté ženy s recidivujícím do hloubky rostoucím basocelulárním karcinomem na hlavě, která prošla opakovanou kryalizací, excizemi, operací na plastické chirurgii a radioterapií. Poté doporučil multidisciplinární tým ve složení dermatolog, plastický chirurg a onkolog léčbu vismodegibem. 

Novinka v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu - odborná debata s předními specialisty na léčbu basaliomu - JOD 2014

V rámci Jihočeských onkologických dnů se uskutečnila odborná debata s předními specialisty na léčbu basaliomu. Debata se konala u příležitosti komerčního uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice. Šest odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie si položilo otázky o profilu pacienta, který by mohl profitovat z léčby přípravkem Erivedge (vismodegib), řešilo shodu s plátcem péče a hlavně si navzájem vyměnilo zkušenosti s prvními léčenými pacienty.

Úvodní přednáška bloku s kazuistikami byla zaměřena na důležitost předoperačního stagingu u pacientů s tumorem rekta.