Erivedge - program prevence početí

Informace pro lékaře předepisující přípravek Erivedge

Přípravek Erivedge je kontraindikován:

  • u pacientů s hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, 
  • u těhotných nebo kojících žen, 
  • u žen s možností otěhotnění, které nesplňují požadavky Programu prevence početí při léčbě  přípravkem Erivedge, 
  • při současném užívání s třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum).

Pokud je přípravek Erivedge podáván těhotným ženám, může způsobit úmrtí embrya nebo plodu nebo závažné vrozené vady. U inhibitorů signální dráhy Hedgehog (jako je vismodegib) bylo u mnoha zvířecích druhů prokázáno, že jsou embryotoxické a/nebo teratogenní a že mohou způsobovat těžké malformace, včetně kraniofaciálních anomálií, defektů středočárových struktur a defektů končetin. Přípravek Erivedge se nesmí užívat v průběhu těhotenství.

Kompletní informace týkající se bezpečnosti jsou uvedeny v Souhrnu údajů o přípravku (SCP) a Příbalové informaci (PIL). 

Další informace o Programu prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge - materiály ke stažení

 

Kontaktní údaje pro hlášení těhotenství a nežádoucích účinků

Roche s.r.o
Lékařské oddělení/farmakovigilance
Lucie.otcenaskova@roche.com
Dukelských Hrdinů 52
1700 Praha 7
Mobil: 602298181

Klíčová slova: Erivedge; těhotenství