Kazuistika z Dermatovenerologické kliniky FN Plzeň

Kasuistika 75 leté ženy s recidivujícím do hloubky rostoucím basocelulárním karcinomem na hlavě, která prošla opakovanou kryalizací, excizemi, operací na plastické chirurgii a radioterapií. Poté doporučil multidisciplinární tým ve složení dermatolog, plastický chirurg a onkolog léčbu vismodegibem. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobré odpoledne, dovolte mi, abych Vám představil pacientku, 75letou, která, jak vidíte, měla první operaci již v roce 1984 a v následujících letech měla reoperace, radioterapii. V roce 1997 opět časté recidivy, tam se prováděla veškerá možná terapie, kryalizace, excize. Tam jsou zmíněny opakované operace na plastické chirurgii, v roce 2013 byla ozařovaná a v roce 2014 jsme konzultovali její další postup. To je její biopsie bazocelulárního karcinomu z roku 2003 a potom z roku 2005, vedle jizvy. Já jsem tam dal ty obrázky, abyste viděli, že ten tumor výrazně progreduje, infiltruje až do tuhé tkáně. A tady, když byla zmínka o té radioterapii, bych měl jenom 1 poznámku, že ten bazaliom je histologicky různý tumor a že při zvažování té jakékoli terapie by se měl zvažovat i histologický nález toho bazocelulárního karcinomu. To je pacientka, o které mluvím, to je fotografie z roku 2008 ze září, kde vidíte nález těsně před další operací na plastické chirurgii a potom v podstatě po zahojení, takže toto je její, i řekněme současný, nález. V lednu letošního roku přicházela na ambulanci s tím, že v okraji toho transplantátu dochází k novým změnám a i klinicky to byly změny, které byly suspektní pro bazocelulární karcinom. My jsme si tady ještě z toho zase udělali další biopsii z toho jednoho okraje té léze, která byla 2,3 cm velká a zase vidíte ten takzvaný infiltrativní, do hloubky rostoucí bazocelulární karcinom, někdy s takovými morbiliformními rysy. Takže jsme se po domluvě s onkologií, s plastiky dohodli na této léčbě. Podali jsme žádost v dubnu, pak jsme ještě prováděli magnetickou rezonanci té hlavy. Já jsem si to ještě dnes procházel, tam nejsou žádné významné nálezy, že by docházelo k progredaci toho nádoru do větší hloubky a tu léčbu jsme zahájili v červenci letošního roku. 19.6. před léčbou byl ten nález takový, ona v tom transplantátu měla ulcerovaná ložiska s takovým navalitým, lehce vyvýšeným okrajem, jak vidíte. A potom jsou tam fotografie, které jsme dělali v podstatě ve čtrnáctidenních intervalech tak, jak pacientka chodí na kontroly, to je z poloviny července, tady potom vidíte už určité zlepšení koncem července, v polovině srpna, 22.8. už v podstatě ta ulcerovaná léze, která tam byla, je zahojená. 16.9.ten nález, před měsícem, vypadal takto a to měla v podstatě za sebou tříměsíční léčbu. Tady ještě se mi to zdálo klinicky takové zvláštní, protože ten terén je jizevnatý, takový někde trošičku nepřehledný, tak jsme tady z toho místa, kde je ta šipka, ještě dělali probatorní excizi. Ten nález v té biopsii je takový, že jsme tam žádný bazaliom nenašli, tady je v podstatě jizevnatá tkáň, atrofická epidermis a mírný zánětlivý inflitrát, takže to je histologie ze 16.9. Při té kontrole, kde byla naposledy v polovině září, je to přesně tak, jak už tady bylo zmíněno, pacientka si objektivně stěžovala na mírné křeče v dolních končetinách, krátké, krátkodobé, které byly v noci, nyní uvedla i po těch 3 měsících určité zvýšené padání vlasů, ale klinicky nevýznamné, takže v podstatě jsme to bagatelizovali a zmínila větu, že se jí jídlo zdá málo slané. Jiné nežádoucí účinky neměla. Po té tříměsíční léčbě, my jsme teď 22.8. požádali ještě na další 3 měsíce, abychom to dotáhli do nějakého příznivého konce a nyní, teď je polovina října, dokončuje čtvrtý měsíc léčby, máme léčbu schválenou na těch 6 měsíců, je objednána na kontrolu, myslím, na příští týden. Takže to je k mé pacientce vše. Jestli tam mohu ještě dát jen 2 slidy, já jsem zmínil ty biopsie. Myslím, že by se to u toho bazocelulárního karcinomu mělo psát, o jaký typ histologicky toho bazocelulárního karcinomu jde, i když on kopíruje ty klinické nálezy. Protože každý ten bazocelulární karcinom, jak vidíte tady z toho přehledu, může být jiný, ale toto jsou ty klinické formy bazocelulárního karcinomu a potom ty histologické superficiální jsou úplně něco jiného než třeba nodulární a nebo ten bazaliom infiltrativní, jako jste viděli tady u té pacientky, který vždy byl jako nepříjemný na jakoukoli léčbu, tedy i na radioterapii, je to problematické i diagnosticky i pro plastické chirurgy, zvláště v obličeji, je to nesmírně komplikovaný tumor s opakovanými operacemi. A poslední je to, co asi všichni víte, tady jsem dal jen ty nežádoucí účinky, vypíchl jsem je, tak jak již bylo zmíněno z té studie. To je práce z letošního roku v Americkém dermatologickém žurnálu o souhrnu léčby tímto preparátem. Děkuji za pozornost!

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky ze sympózia Novinka v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu, které zazněly 16. října 2014 v Českém Krumlově v rámci XXI. Jihočeských onkologických dnů.

Související články

V rámci Jihočeských onkologických dnů se uskutečnila debata odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti komerčního uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice. Nabízíme vám záznamy přednášky, které v rámci debaty zazněly. K dispozici je také celý záznam debaty

Satelitní sympózium společnosti Roche, které se letos věnovalo novinkám v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu a ve své druhé části léčbě bevacizumabem, uvedl MUDr. Jiří Pešina.

Úvodní přednáška satelitního sympózia se zaměřila především na mezioborovou týmovou spolupráci mezi dermatology a onkology při léčbě pokročilých nebo metastazujících basaliomů. Léčba přípravkem Erivedge je prubířským kamenem vzájemné spolupráce ve prospěch pacienta.