Esbriet - základní informace

Roche

Pirfenidon je perorální léčivý přípravek s antifibrotickým účinkem, který zpomaluje pokles plicních funkcí a progresi onemocnění u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF).

Esbriet - základní informace