Evidence Based Medicine - stručná historie

O Evidence Based Medicine (medicíně založené na důkazu) se začalo mluvit na počátku 90. let 20. století a termín samotný pochází z McMaster University v kanadském Hamiltonu.

Dnešní Evidence Based Medicine (EBM) má své kořeny již v první polovině 19. století, kdy se Francouz Pierre Ch. A. Louis snažil o zavedení statistické analýzy do hodnocení lékařské léčby. Dále pak ve 20. letech 20. století, kdy genetik Donald Fischer formuloval pravidla pro klinické studie s využitím numerických metod.

Větší využití jeho práce nastalo až po 2. světové válce především zásluhou prací Sira Augustina Bradforda Hilla a jeho následovníků Richarda Dolla a Archie Cochrana. Zejména Archie Cochrane je považován za duchovního otce EBM, přestože se zrodu EBM nedožil. Právě po něm je pojmenována dnes nejvýznamnější celosvětová organizace zaměřující se na vytváření „důkazů“ pro potřeby EBM – The Cochrane Collaboration1.

O EBM se začalo mluvit na počátku 90. let 20. století a termín samotný pochází z McMaster University v kanadském Hamiltonu. Vznik EBM úzce souvisí s úspěšným rozvojem klinické epidemiologie a s rozvojem v několika dalších oblastech vědy a technologií. Jedním z podstatných impulsů byl obrovský kvantitativní nárůst nových důkazů a informací, rozvoj jejich kritického hodnocení, vývoj možností jejich efektivní archivace a vyhledávání a také rozvoj v oblasti jejich syntézy2.

Dramatický nárůst objemu dostupných informací lékařům značně stěžuje možnost udržet krok s nejnovějším vývojem. Nárůst objemu informací však vždy neznamená jejich uspokojivou vědeckou kvalitu. Potřeba rychlého nalezení validních a klinicky relevantních dat, která by měla pacientovi prospět, je pak hnací silou celé EBM.

Literatura

  1. JAROLÍMKOVÁ, A. Evidence based medicine a její vliv na činnost lékařských a informačních středisek. Národní knihovna. 2004, roč. 15, č. 2, s. 75-81.
  2. ŠMERHOVSKÝ, Z., GÖPFERTOVÁ, D., FEBEROVÁ, J. Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007. 245 s. ISBN 978-80-246-1314-7
Klíčová slova: EMB; klinické studie

Související články

Medicína založená na důkazu: „Důsledné používání nejlepších současných vědeckých důkazů pocházejících z výsledků publikovaného klinického a epidemiologického výzkumu při péči o pacienty.“

Odkazy na časopisy, databáze a další informační zdroje zabývající se problematikou medicíny založené na důkazech.

Cochrane Library představuje základní zdroj informací pro oblast EBM. Jak vznikla, z čeho se skládá a kde ji najdete.