Internet, nefrologie a vzdělávání

Prezentace výsledků ankety mezi lékaři  o užívání medicínských informačních zdrojů na internetu zazněla na 34. kongresu České nefrologické společnosti v červnu 2012.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Milé dámy, vážení pánové, jak se říká, že mám pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu, já mám tentokrát pro vás dvě dobré zprávy. Ta první je, že na vaší cestě k obědovému balíčku už stojí pouze moje přednáška a druhá dobrá zpráva je, že se budu snažit být opravdu stručný. A sice proto, že jsem byl požádán, abych prezentoval výsledky ankety, kterou jsme uspořádali v rámci firemního sympozia v Poděbradech a abych to trošku okomentoval. Já se zmíním o některých dalších věcech, které souvisí s internetem a obecně s e-learningem. Je zcela jasné, že svět používá internet, stejně tak jako lékaři. Když se podíváme na různé výzkumy, které budu prezentovat, které se zabývaly k čemu vlastně ten internet a počítače se používá, tak je celkem jasné, že největší část tvoří soukromé a pracovní využití toho internetu a když jsme se na to zeptali vás, v plénu, tak nám odpovědělo zhruba asi 80% lidí, že vlastně ten počítač ve smyslu s internetovým spojení používají vlastně denně, a to v nezanedbatelném časovém horizontu, protože se to pohybovalo minimálně kolem dvou až čtyř hodin denně. Když se podíváme, na co se internet používá z pohledu výzkumu a k čemu nejvíce slouží, tak jsou tady vytažené některé podsoubory nebo aktivity, z nichž významný je ten, že skutečně se internet používá k získávání informací profesionálního charakteru, získávání informací o odborných webových stránkách a zejména tedy k prohledávání odborné literatury. Další významnou součástí komunikace, jak samozřejmě víme, což prezentuje zhruba 92% zkoumaných respondentů. My jsme se na tuto otázku zeptali vás a ty podotázky jsme rozčlenili, tak překvapivě e-mail nebyl tak vysoce zastoupený, asi jen 50% a zhruba jedna třetina respondentů vyhledávala informace odborného charakteru, ale stejně tak užívá internet k vyhledávání dalších informací. Na druhou stranu patříme asi věkově mezi starší populaci, protože například sociální sítě - nebo abych tak řekl využití internetu v online životě - na to prakticky nikdo neodpověděl čili je to určitý takový signál, kam tedy směřuje naše populace. Pokud jde o komunikaci s pacientem, která je nepochybně velmi významná i z pohledu využívání internetu, tak v Evropě to procento obecné populace, které užívá internet, tak nepřekvapí, že nejvyšší je v Německu, je to více než 50% obyvatelstva a je nepochybné, že tento fenomén přispívá i ke změně komunikace lékaře s pacientem, kdy nejdříve následuje odebrání anamnézy, možná elektronickou cestou, pak vlastní vyšetření pacienta, pak již zbytek té komunikace se může obstarat elektronicky a ten model toho klasického přístupu k pacientovi se pak nepochybně mění, protože ten lékař je vystaven řadě dalších médií, které může docela efektivně používat a možná šetřit čas jak sobě, tak i těm pacientům. Když jsme se zeptali vás, jaký máte názor o tom, kolik % vašich pacientů je schopno komunikovat online nebo v elektronické komunikaci, tak to číslo bylo poměrně vysoké, protože ta představa byla, že asi polovina všech pacientů je toho schopna. Na druhou stranu, když se zeptáme, kolik z vás aktivně používá toto médium pro komunikaci s pacienty, tak v podstatě je to zcela minimální procento, protože to jen těch 19% čili jedna pětina, zatímco řada z vás odpověděla, že výjimečně. Ta data jsou stará vlastně rok a myslím si, že se to dramaticky nezměnilo. Mobilní telefony představují další komunikační médium. Je nepochybné, že jich stále bude přibývat a to, co je další důležitou informací je, že ty mobilní telefony jsou stále chytřejší a tudíž se dají používat ke stále větší a širší komunikaci. A proto ta komunikace se netýká už jen vlastního telefonování nebo používání smsek, což je pořád nejvýznamnější část této komunikace, ale i ke kontrole e-mailů a k této komunikaci elektronické. Podobně to dopadlo i s našimi otázkami, kdy zhruba dvě třetiny respondentů odpověděly, že to je největší aktivita, kterou očekávají nebo provádějí na svém mobilním telefonu. A na druhou stranu to, co je taková ta širší komunikace, rozšířenější elektronická, tak to přece jen se tolik nepoužívá. Jak je to se vzdělávacími webovými stránkami? Myslím si, že toto je pro nás asi nejvýznamnější část elektronické komunikace. Z řady výzkumů vyplývá, že lékaři jsou otevření nebo patří mezi skupinu obyvatelstva, která je otevřena různým způsobům komunikace přes digitální média a to, co částečně reprezentuje nyní ty vaše odpovědi nebo ten zájem o guideliny je, že největší zájem je o získávání informací, doporučení léčby, což je takřka 90% respondentů a obecně vzato je zájem o rychlou informaci, o doporučení, jak léčit a jak se tedy samostatně vzdělávat. Na druhou stranu tato část komunikace nepatří mezi tu největší našeho souboru, protože pravidelně takto komunikuje zhruba asi jedna čtvrtina z nás. Tady ta otázka zněla za posledních dvanáct měsíců čili z toho ta informace občas, když to byla jedna třetina z nás, tak já se domnívám, že bohužel pravidelně ty vzdělávací stránky navštěvuje skutečně jen minimum z nás. A když jsme se ptali, které weby jsou nejčastěji používané, tak nás samozřejmě potěšilo, že významně je používaný web České nefrologické společnosti a věřím, že v budoucnu se komunikace přes web ještě rozšíří a že společnost poskytne řadu informací přes web. A tou další součástí bylo vyhledávání odborných informací, zejména literatury. Těch vzdělávacích stránek je řada, já jsem tady uvedl jen takové některé příklady, které jsou osvědčené a které jsem sám vyzkoušel. ERA-EDTA má nyní velmi dokonalý web, Peters Newancles ze Stockholmu je hlavním editorem těchto stránek a jsou velmi úspěšné, je tam řada prezentací užitečných. Global Kidney Academy, reprezentována profesorem El Nahasem, a podle mého názoru je to je jeden z nejlépe propracovaných edukačních webů a mimochodem je velmi otevřený, takže není potřeba za řadu aktivit třeba zvláště platit a je tam vstup na personální heslo. Americká nefrologická společnost má taktéž výborné CME stránky - Continuing Medical Education - a opět je možné se na ně velmi hladce přihlásit a vyhledat tam řadu užitečných zdrojů. Podobně i National Kidney Foundation, která je trochu více zaměřená na pacienty, tak tam má řadu materiálů, které jsou užitečné, abychom si je jako lékaři alespoň přečetli, protože přeci jenom tam dává určitý, jako bych řekl, názor na to, jaký druh informací poskytovat našim pacientům. Česká nefrologická společnost je bohatě diskutovaná, Česká transplantační společnost bych řekl, že dneska také. Poté víte, že Česká internistická společnost otevřela předloni už, tuším, své stránky, v tuto chvíli fungují velmi dobře, myslím, že řada z nás je jejich pravidelnými návštěvníky. A poté nemůžeme zapomenout na Mojí medicínu, protože tu provozuje firma Roche a já si myslím, že když se podíváte na jejich webové stránky, že si zachovávají svoje standardní vysokou úroveň. Já jsem tady si udělal takový přehled weblinků na nefrologické časopisy, našel jsem jich zhruba asi čtyřicet, kdybyste někdo měl zájem o weblinky, tak budou k dosažení u organizátorů tohoto meetingu a podobně i na elektronické učebnice v nefrologii, kde podle mého názoru jednoznačně dominuje UpToDate vynikající komunikační médium a eMedicine taktéž. UpToDate všichni dobře znáte a Medscape je velmi užitečná medicína nebo webové stránky, kde si můžete objednat oblast vašeho zájmu a v podstatě každý takřka den vám chodí informace, které byly publikovány na toto téma. A poslední dva slidy - ta komunikace samozřejmě přináší určitá rizika a je potřeba vždycky selektovat anebo ověřovat ty zdroje, protože jsou některé, které mohou působit docela dobře, ale přece jen jako třeba wikipedia, kde může panovat určitá nejistota o tom, jak ty informace, co se tam dostávají, vznikají. To co si myslím, že je velmi platné, když ty stránky jsou někým autorizovány, z našeho pohledu asi nejspíše odbornými společnostmi, které garantují jejich obsah a na co je potřeba trošičku dávat pozor, jsou různé osobní stránky lékařů nebo i jiných zdravotnických zařízení a je potřeba si zjistit, jestli skutečně jsou ty stránky autorizované. A pak existují některá pravidla bezpečné komunikace na webu a svým způsobem si myslím, že je to podobné jako s infekční hepatitidou, je potřeba pracovat tak, že si pořád myslíte, že ten pacient tuto chorobu může mít. Takže ty závěry jsou celkem jednoduché - prakticky každý lékař má mobilní telefon a počítač, tudíž může dobře komunikovat jak se svým okolím, tak se svými pacienty. Je potřeba ověřovat tyto zdroje a určitě je potřeba pracovat dobře s vyhledávači, protože když se s vyhledávačem seznámíte, tak vám poskytne a ušetří mnoho času. A samozřejmě tato digitální komunikace opět přispívá k šetření našeho času. A toto je na závěr ilustrační obrázek, a sice kdybyste tipovali, co to je, tak vám mohu prozradit, že je to telefonní ústředna na ulici a mně tam přišla určitá paralela mezi tím, že to je, abych tak řekl, milion drátů, člověk neví, jak to funguje a přesto to funguje. Toto jsem si vyfotil, když to přišel opravovat jeden opravář a když jsem se ho zeptal, co s tím bude dělat, tak řekl, že neví, ale přesto to funguje. Děkuji vám za pozornost!

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu 34. Kongres České nefrologické společnosti - webcast.

Související články

Medicína založená na důkazu: „Důsledné používání nejlepších současných vědeckých důkazů pocházejících z výsledků publikovaného klinického a epidemiologického výzkumu při péči o pacienty.“

18. vydání Modré knihy onkologické společnosti

Každý den si ve své ordinaci, kanceláři nebo doma zobrazí na počítači Modrou knihu České onkologické společnosti kolem 150 lékařů.

Nové vydání Modré knihy vychází jako e-pub

Každý den si ve své ordinaci, kanceláři nebo doma zobrazí na počítači Modrou knihu České onkologické společnosti umístěnou na Linkos.cz 145 lékařů. Roste i počet lékařů, kteří ji čtou na svých mobilních zařízeních. A proto i nové, 17. vydání, vychází opět nejen tiskem a na Linkos, ale také jako e-pub.