Gazyvaro (obinutuzumab)

Roche

GAZYVARO (obinutuzumab) je metodou glycoengineeringu připravená monoklonální protilátka II. typu namířená proti CD20 antigenu. GAZYVARO je prokazatelně účinnější než MabThera v léčbě dosud neléčených pacientů s CLL a průvodními chorobami.

Gazyvaro(obinutuzumab) má oproti rituximabu 100x vyšší cytotoxicitu zprostředkovanou protilátkami (ADCC), 50x vyšší přímou buněčnou smrt (DCD), které je zprostředkována mechanismem, které není závislý na apoptóze, a potlačenou cytotoxicitu zprostředkovanou komplementem (CDC). V klinické studii fáze III označené CLL 11 byl přípravek GAZYVARO srovnáván se samotným chlorambucilem a následně též s rituximabem v kombinaci s chlorambucilem. Na základě studie CLL 11 je přípravek GAZYVARO v kombinaci s chlorambucilem indikován k léčbě dospělých pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukémií (CLL) a s komorbiditami, v důsledku kterých nemohou podstoupit léčbu na bázi fludarabinu v plné dávce.