Gazyvaro - mechanismus účinku

Roche

GAZYVARO (obinutuzumab) je metodou glycoengineeringu připravená monoklonální protilátka II. typu namířená proti CD20 antigenu. GAZYVARO je prokazatelně účinnější než MabThera v léčbě dosud neléčených pacientů s CLL a průvodními chorobami.

Gazyvaro - mechanismus účinku

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa: