Jak vypadá nový algoritmus léčby HER2+ metastazujícího karcinomu prsu? - rozhovor

Díky léčbě trastuzumabem se u dříve prognosticky negativního HER2 pozitivního karcinomu prsu dosahuje delší přežití, než u HER2 negativních nádorů prsu. K ještě většímu proudloužení přežití pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu vede novinka v léčbě, tzv. duální blokáda HER2 receptorů v kombinaci s chemoterapií. Na letošních Brněnských onkologických dnech jsme se na tento nový léčebný algoritmus a na zkušenosti s ním zeptali paní primářky Petrákové z Masarykova onkologického ústavu.  

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Poslechnout si můžete také přednášku Nový algoritmus léčby 1. linie HER2- pozitivního metastazujícího karcinomu prsu, která zazněla na sympóziu  Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu v rámci Brněnských onkologických dnů 2014.  

Související články

Pacientky s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu mají nyní novou možnost léčby v 1. linii. Duální blokáda HER2 pertuzumabem v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií je účinnější než blokáda jedním anti-HER2 přípravkem a to při současném zachování kvality života. Přednáška shrnuje výsledky klinických studií s duální blokádou HER2 NeoSphere a CLEOPATRA a pokládá otázky pro klinickou praxi a odpovídá na ně. Můžete si také vyzkoušet, jaký léčebný postup byste zvolili v léčbě tří pacientek s HER2+ karcinomem prsu. 

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů. 

Přednáška o výsledcích biologické léčby v České republice podložených daty z klinických registrů a také o financování a hrazení onkologické léčby, zazněla na satelitním sympóziu ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově. Onkologové plní své sliby, léčí uváženě, výsledky léčby v České republice jsou srovnatelné s výsledky registračních studií, data jsou dokladována v klinických registrech a onkologové predikují počty nemocných.