Sliby jsou dodrženy, budou dodrženy sliby?

Přednáška o výsledcích biologické léčby v České republice podložených daty z klinických registrů a také o financování a hrazení onkologické léčby, zazněla na satelitním sympóziu ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově. Onkologové plní své sliby, léčí uváženě, výsledky léčby v České republice jsou srovnatelné s výsledky registračních studií, data jsou dokladována v klinických registrech a onkologové predikují počty nemocných.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Prosím, odpovězte nám na otázky, které zazněly v průběhu přednášky:

Výsledky hlasování návštěvníků portálu si můžete srovnat s hlasování v sále.

Odhadněte podíl nemocných v první linii léčby, které by podle Vás měly být indikovány k léčbě s trastuzumabem

  • 0% (0 hlasů) - 40%
  • 0% (0 hlasů) - 60%
  • 0% (0 hlasů) - 80%
  • 100% (3 hlasy) - Všechny bez kontraindikací léčby

Odhadněte podíl nemocných v první linii léčby, který by podle Vás měl být indikován k léčbě s bevacizumabem

  • 0% (0 hlasů) - 30%
  • 0% (0 hlasů) - 40%
  • 0% (0 hlasů) - 60%
  • 100% (3 hlasy) - 70%

Podívejte se i na další přednášky webcastu Od léčby k právu - webcast.

Související články

Pacientky s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu mají nyní novou možnost léčby v 1. linii. Duální blokáda HER2 pertuzumabem v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií je účinnější než blokáda jedním anti-HER2 přípravkem a to při současném zachování kvality života. Přednáška shrnuje výsledky klinických studií s duální blokádou HER2 NeoSphere a CLEOPATRA a pokládá otázky pro klinickou praxi a odpovídá na ně. Můžete si také vyzkoušet, jaký léčebný postup byste zvolili v léčbě tří pacientek s HER2+ karcinomem prsu. 

Incidence zhoubných nádorů prsu stoupla od roku 1977, od kdy se data v Národním onkologickém registru uchovávají, o 24,9% a mortalita klesla o 10%. Predikce zhoubných nádorů prsu na rok 2016 však naznačují, že křivka incidence dosáhla svého maxima. Podle predikcí  by se v roce 2016 mělo léčit se zhoubnými nádory prsu 7738 nemocných.  

Případ 49-leté ženy se čtyřletou anamnézou arteriální hypertenze.