Cílená léčba metastazujícího karcinomu žaludku (mGC), teorie a praxe v ČR

Incidence, mortalita a možnosti léčby metastazujícího karcinomu žaludku v přednášce, která zazněla na satelitním sympóziu společnosti Roche 13. října 2011 v Českém Krumlově. Přednáška přináší výsledky registrační randomizované studie fáze III ToGA, vyhodnocující použití Herceptinu v léčbě metastazujícího karcinomu žaludku.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Prosím, odpovězte nám na otázky, které zazněly v průběhu přednášky.

Výsledky hlasování návštěvníků portálu si můžete srovnat s hlasování v sále

Vyšetřujete HER-2 u pacientů s metastatickým karcinomem žaludku?

  • 100% (1 hlas) - Ano, u všech pacientů, u kterých je plánována kombinovaná chemoterapie a kteří by mohli z léčby trastuzumabem profitovat.
  • 0% (0 hlasů) - Ano, ale pouze u vybraných pacientů.
  • 0% (0 hlasů) - Nevyšetřujeme, protože léčbu neindikujeme.

Podáte Herceptin pacientovi s metastatickým karcinomem žaludku pokud jsou splněna indikační kriteria a zjevně by mohl mít z léčby profit ?

  • 50% (1 hlas) - Ano
  • 0% (0 hlasů) - Ne, mám pochybnosti o účinnosti této léčby.
  • 0% (0 hlasů) - Ne, mám obavy z nežádoucích účinků Herceptinu v této indikaci.
  • 50% (1 hlas) - Ne z ekonomických důvodů, léčba by našemu KOC nebyla uhrazena

Podívejte se i na další přednášky webcastu Od léčby k právu - webcast.

Související články

Přednáška zazněla na XIII. Motolských onkologických dnech dne 10. března 2011 v sekci Nádory jícnu a žaludku.

Klinické studie prokázaly, že v rámci jednotlivých stadií téhož histologického typu nádoru je prognóza různých pacientů velmi rozdílná. Není tedy žádným překvapením, že pozornost a zájem onkologů se upíná k nalezení nových prognostických či prediktivních markerů, které by umožnily lepší výběr nemocných vhodných pro jednotlivé typy léčby

Kazuistika představuje léčbu pokročilého metastazujícího karcinomu žaludku trastuzumabem.