Herceptin - kazuistiky

Roche

Herceptin (trastuzumab) je monoklonální humanizo­vaná proti­látka proti humánnímu epidermálnímu rec­eptoru HER2. Pokud je tento receptor nadměrně expri­mován, je buňka stimu­lována k růstu a dělení a vzniká nádor. Nádory s nadměrnou expresí HER2 (pozitivitou) zpravidla rostou a metastazují rychleji a mají proto horší prognózu. HER2 je kromě své role negativního prog­nostického faktoru rovněž prediktivním faktorem a cílem pro biologickou léčbu Herceptinem. Herceptin může být podáván intra­venózní infuzí i subkutánní injekcí.

Herceptin - kazuistiky

Počet nalezených článků: 7 zrušit všechny filtry

Diagnostika a léčba karcinomu prsu vyžadují těsnou interdisciplinární kooperaci. Tento požadavek vnímáme v současné realitě nových poznání a kontinuálního rozšiřování našich znalostí jako „conditio sine qua non“. Stále širší portfolio léčebných možností a cíleně působících látek je velkou nadějí pro absolutní většinu nemocných s touto častou diagnózou. Uvedená kazuistika to jasně potvrzuje.

Vzhledem k posunu gestačního věku se stále častěji setkáváme s nepříznivou koincidencí těhotenství a karcinomu prsu. Karcinom prsu, který je diagnostikován v době těhotenství nebo do jednoho roku po porodu, se nazývá karcinom asociovaný s těhotenstvím (pregnancy-associated breast cancer, PABC) a pro jeho léčbu a diagnostiku platí zvláštní pravidla. Tato situace je naštěstí vzácná, incidence se pohybuje mezi 15-35/100 000 porodů. Diagnostika i léčba vyžaduje zkušenosti s touto diagnózou a dobrou souhru gynekologa a onkologa. Ve hře je záchrana života matky i dítěte. Kromě prvního trimestru těhotenství, kde je kromě operační léčby onkologická terapie kontraindikovaná, máme relativně široké léčebné možnosti.

Pacientka s generalizací karcinomu prsu byla na léčbě Herceptinem 4,5 roku, s výbornou tolerancí a zachovalou kvalitou života.

Kompletní remise pokročilého invazivního duktálního karcinomu prsu po paliativní léčbě trastuzumabem. 

Kazuistika představuje léčbu pokročilého metastazujícího karcinomu žaludku trastuzumabem. 

Pokud chcete pro svoje pacientky s lokálně pokročilým či inoperabilním karcinomem udělat to nejlepší, využijte nepříznivé situace (pokročilost onemocnění, nepříznivá biologická charakteristika) v jejich prospěch.

Případ 49-leté ženy se čtyřletou anamnézou arteriální hypertenze.